BU BENİM ESERİM YARIŞMASI HAKKINDA

BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI
AMAÇ
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek.

Yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak.

Bilimsel amaçlı yarışma ve etkinliklerle ilgi ve katılımı arttırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek.

Geleceğin bilim adamı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfetmek.

Keşfedilen bu çocuklara gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh vermek.
HEDEF
Öğrencileri , fen ve matematik alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek.

Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam sağlamak.

Ülkenin geleceğini yönlendirecek ,bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetişmesine katkıda bulunmak.

KAPSAM
Bu çalışma, ilköğretim kategorisinde ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının 6,7 ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

Proje çalışmaları matematik ve fen bilimleri alanlarını kapsamaktadır.

Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında çalışmaların özgün, bilimsel mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmalıdır.