BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.

2. İl ve bölge çalışma grubu üyelerinin, proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
3. İÇG Üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
4. Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır. 5. Proje son başvuru tarihi olan 03 Şubat 2012 tarihinden sonra proje başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
6. Okulda Fen Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
7. Bölge sergisi ve final sergisi proje değerlendirme sürecinin bir parçası olup öğrenci ve danışman öğretmenlerin sergilere katılması zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya öğretmenin katılamaması ve yeni görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun Merkez Yürütme Kuruluna bildirilmesi zorunludur. Merkez Yürütme Kurulunun kararı geçerli olacaktır.
8. Bölge ve Final Sergisine katılan öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin ve MYK tarafından belirlenen il görevlilerinin (İÇG, BÇG temsilcileri ile koordinatörler) ise yol ücreti ile bölge ve merkezce iaşe ve ibatesi karşılanmayan günlere ait harcırahları bulundukları ilin il millî eğitim müdürlüklerince ödenecektir.
9. Öğrenciler, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının her birinden sadece 1‟er proje ile çalışmaya katılabilirler.
10. Bu çalışmadaki amaç öğrencilerin kendisinin zihinsel üretim içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına (Sayfa 29 ) aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun proje çalışması sürecinden çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.

BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR