BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI 2012

2011–2012  eğitim-öğretim  yılında,  Bu  Benim  Eserim  –  VII.  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması, 12 bölge merkezi ve bunlara bağlı  iller olmak üzere ülke genelinde  tüm  ilköğretim okullarında 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları 03 Ekim 2011 tarihinde başlayacak olup proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı  bilgiler  ve  duyurular  http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim   adresindeki proje  internet  sayfasında  yer  almaktadır.  Proje  internet  sayfasına  http://earged.meb.gov.tr  adresindeki  “Bu  Benim  Eserim”  linklerinden  de  erişim
mümkün olacaktır.
 Proje çalışması ile ilgili olarak;
Proje  kılavuzu  basılı  olarak  okullara  gönderilmeyecek,  yalnızca  internet üzerinden ulaşılabilecektir. 
Proje başvuru  işlemleri  internet ortamında  yapılacaktır. Başvuru  formuna proje internet sayfasından ulaşılabilecektir. 
Proje  başvuruları,  projeler  hazırlanıp  sonuçlandırıldıktan  sonra  başvuru formu doldurularak yapılacaktır.  
Başvuru  işlemleri  tamamen  elektronik  ortamda  gerçekleştirilecek,  yazılı evrak biçiminde çıktı alınmayacaktır. 
Elektronik  ortamda  yapılan  başvurular  öğrencilerin  öğrenim  gördüğü kurum/okul müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır. 
Kurum/okul  müdürlükleri  tarafından  onaylanmayan  başvurular  dikkate alınmayacaktır. 
Öğrenciler  tek başlarına veya  iki kişilik (en fazla  iki kişi) gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir.  
Öğretmenler 1‟den fazla projeye danışmanlık yapabilirler. 
Öğrenciler,  hazırlayacakları  projeler  için  1  (bir)  danışman  öğretmen seçeceklerdir.  
Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir.  
Öğrenciler,  2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Matematik ve Fen Bilimleri projeleri alanlarının her birinden sadece 1‟er proje ile çalışmaya katılabilirler.
Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1‟den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.