BU BENİM ESERİM PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır.

İL ÇALIŞMA GRUPLARINCA KULLANILACAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,
 Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
 Konu, amaç, hedef, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
 Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (Proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır.),
 Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
 Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
 Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın bire bir aynısı olmaması,
BÖLGE ÇALIŞMA GRUPLARINCA KULLANILACAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (Proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır.),
 Konu, amaç, hedef, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik,
 Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
 Sonuca ulaşabilme yeterliği,
 Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması,
 Kaynak taraması,
 Uygulanabilirlik.
 Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.
 Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın bire bir aynısı olmaması,
BİLİM KURULLARI TARAFINDAN KULLANILACAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 Özgünlük ve yaratıcılık,
 Kullanılan bilimsel yöntem,
 Tutarlılık ve katkı,
 Yararlılık (Ekonomik, sosyal, akademik, …),
 Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
 Kaynak taraması,
 Sonuç ve açıklık,
 Özümseme ve hâkimiyet.
 Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.
Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir. İtiraz edilemez.