BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.

2. İl Çalışma Grubu üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
3. Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.
4. Proje son başvuru tarihi olan 4 Şubat 2011 tarihinden sonra proje başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
5. Zorunlu hâllerde (Okulda Fen Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda gönüllü öğretmenin olmaması vb. durumlarda) başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
6. Bölge sergisi ve final sergisi proje değerlendirme sürecinin bir parçası olup öğrencilerin sergilere katılması zorunludur. Katılmama durumunda Merkez Yürütme Kurulunun kararı geçerli olacaktır.
7. Bölge ve Final Sergisine katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin yol ücretleri (en geç) Mayıs ayı sonuna kadar bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüklerince ödenecektir.
8. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren her öğrenci sadece bir proje ile çalışmaya başvurabilecektir.
9. Onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına (Sayfa 26) aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun proje çalışması sürecinden çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.