Bu Benim Eserim Proje Çalışması Bölge Çalışma Grubu Tarafından Onaylanan Projeler ADANA

VI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI (BU BENİM ESERİM) KAPSAMINDA BÖLGE ÇALIŞMA GURUBU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK BİLİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNAN (ONAYLANAN) PROJELERİ EKTEDİR.

LİNK