BU BENİM ESERİM BİLİMSEL ETİK BEYANI

Bu Benim Eserim Proje Yarışması 2012

PROJEYİ  HAZIRLAYAN  ÖĞRENCİ(LER)  (EN  FAZLA  2  ÖĞRENCİ) TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
 
VII. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması‟na katıldığım(ız)  projenin  konusunun  seçiminde,  soruna  yaklaşımım(ız)da,  düşünce  ve  uygulamada tamamen  kendi  fikirlerimi(zi),  bilgi  ve  becerimi(zi)  kullandığımı(zı),  karşılaştığım(ız)  kimi problemlerde  danışman  öğretmenim(iz)den  sadece  yol  gösterici  olarak  yardım  aldığımı(zı),  adı geçen projenin tamamen bana(bize) ait olduğunu beyan ederim(ederiz). 
 
 
İli       :
Okul Adı :
Proje Adı :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Öğrenci Adı Soyadı            imzası
 
1.                 
                    
2.

 

 
DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
 
“VII.  İlköğretim  Öğrencilerine  Yönelik  Matematik  ve  Fen  Bilimleri  Proje Çalışmasına” katılan ve yukarıda adı geçen öğrenciye/öğrencilere yol gösterici olarak danışmanlık yaptığımı, bunun dıĢında projenin tamamen öğrenciye/öğrencilere ait olduğunu beyan ederim.
 
 
Danışman Öğretmen Adı Soyadı              İmzası
 
1.