Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

 

Aşağıdaki belirtilen şartları taşıyanlardan öğretim üyesi alınacaktır.

 

 

657 sayılı Kanunu’nun 48. Maddesi,  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddelerindeki şartları sağlamak.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), iki adet fotoğrafını, hizmet cetveli (varsa),  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini dört takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır.

 

2- Yardımcı Doçent kadrosu için adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık belgeleri) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır. Adaylar; KPDS, ÜDS’den veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavından aldıkları notlara bakılmaksızın  “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6.  ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.

 

BİRİMİ

UNVANI

A.B.D.

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDB. FAK.

Doçent (Daimi)Organik Kimya

1

1

Furandion ve İmidazoldion Bileşikleri üzerine sentez çalışmaları yapmış olmak.

SAĞLIK YO

Yrd. Doç.Hemşirelik

1

1

Kardiyak ve Torasik Uniloküler Kist Hidatikler konusunda yüksek lisans yapmış olup, Derin Ven Trombozunda Asimetrik Dimetil Arjinin ve Oksidatif Stresin Önemi Konusunda Doktora yapmış olmak.

Başvuru Adresi:    Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. kadrosu için de ilgili birime başvuru yapılacaktır.

 Müracaat tarihleri:

Doçent  için                              :   20/03/2013-05/04/2013 Cuma günü saat 17.00 kadar,

                                   Yrd. Doçent için                      :   22/03/2013-05/04/2013 Cuma günü saat 17.00 kadar,

AÇIKLAMALAR :                                                        

1- İlanımız Resmi Gazetede 20/03/2013 tarihinde, Hürriyet Gazetesinde 22/03/2013 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Başvurular şahsen yapılacaktır.

3- Özgeçmiş ve yayın listesinin birinci sayfaları paraflı, son sayfasında adı, soyadı, imzası ve tarih olacaktır.

4- Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve              Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

5 Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal

edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin