Boyner 8. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Boyner 8. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Konu: Renk

Yarışma Katılım Şartları:
 Yarışma, Boyner Mağazaları ve Ant Yayıncılık çalışanları ile seçici kurul
üyeleri dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar sayısal ortamda olmalıdır.
 Baskı olarak ve e-posta ile gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 Yarışmaya en fazla dört eser gönderilebilir. Bu eserler siyah-beyaz ya da
renkli olabilir.
 Yarışmaya katılan eserlerin herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
gerekmektedir.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 12
sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2500 piksel olmalıdır. Fotoğraflara
verilen ad ve sıra numarası katılım formundaki ile aynı olmalıdır.
 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir.
 Fotoğraflar sadece CD veya DVD’ye kayıt edilerek, katılım formu ile birlikte
başvuru adresine gönderilecektir.
 CD/DVD üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
 CD/DVD’ler postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yollanmalıdır.
Postada meydana gelen gecikme, kayıp ve hasarlardan Boyner Mağazaları ve
Ant Yayıncılık sorumlu olmayacaktır.
 Yarışmaya gönderilen CD/DVD’ler iade edilmeyecektir. Yarışma bitiminden
sonra CD’ler ve fotoğraf kayıtları TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
 Fotoğraf Dergisi, ödül ve sergileme alan eserleri kapağında, iç sayfalarında ve
basın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, sanatçının adını geçirerek
kullanabilir.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda
ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya
aittir.
 Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf
ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan
(kural ihlali suçu işleyen) kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
 Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı
yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
yarışmacıya aittir.
 Dereceye girerek ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı
tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile hiçbir yer ve muhteva sınırı olmaksızın,
kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için basın organlarında da
eser sahibinin adı ile birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı
eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak sponsor
firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını kabul etmektedir.
 Ödül alan fotoğraflar ayrıca TFSF yayını olan Almanak-2014’te kurumumuz
adına ayrılan sayfalarda basılı olarak yer alacaktır.
 Katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını
kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 31 Aralık 2013
Seçici Kurul Toplantısı: 22 Ocak 2014
Sonuç Bildirim Tarihi: 10 Şubat 2014
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: Mart ya da Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak ve
ayrıca duyurulacaktır.

Ödüller:
Birinciye : 5000 TL tutarında Boyner Hediye Çeki
İkinciye : 4000 TL tutarında Boyner Hediye Çeki
Üçüncüye : 3000 TL tutarında Boyner Hediye Çeki
3 adet mansiyon ödülü: 500 TL tutarında Boyner Hediye Çeki
Sergileme: 100 TL tutarında Boyner Hediye Çeki (En fazla 30 eser sergilemeye
alınacaktır)

Seçici Kurul (Soyadı sırasına göre):
Merih Akoğul – Fotoğraf Sanatçısı
Şerif Antepli – Fotoğraf Dergisi İmtiyaz Sahibi
Ömer Serkan Bakır – Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni
Prof. Güler Ertan – Arel Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Üyesi
Prof. Sabit Kalfagil – Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğr. Üyesi
Fatma Ovacık Şevik – Boyner Mağazacılık Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü
İbrahim Zaman – Fotoğraf Sanatçısı

Başvuru Adresi:
Fotoğraf Dergisi – Boyner Fotoğraf Yarışması 2013
Şehit Muhtar Cad. No: 22 K: 1
34437 Taksim – İstanbul
Tel: 0212 256 92 58
gulbin@antyayincilik.com

* Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2013/69
numara ile onaylanmıştır.
* Yarışma sonuç değerlendirmesi sırasında TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs Sayılan