Bitkilerde akademik ingilizce terimler

Biyoloji bölümü okuyan arkadaşlara yardımcı olacağını umuyorum. Kaynak : Robbins,Weier ve Stocking,1957)

 • yeşilözbirimcik (chloroplast)-kloroplast  ,  hücre çeperi (cell wall)
 • renksiz özbirimcik (leucoplast)-lökoplast  , çekirdek (nucleus)
 • koful (vacuole)     ,     güç iplikçiği (mitochondrion)-mitokondri
 • çekirdekçik (nucleolus)      ,          çekirdek zarı (nuclear membrane)
 • ağcık (reticulum) ,         çekirdek özsuyu (karyolymph)
 • durgun hücre (resting cell)  ,    çok erken başlangıç evresi(prophase)
 • erken başlangıç evresi ( early prophase)   ,   geç başlangıç evresi (late prophase)
 • iğ evresi (metaphase) ,    ayrılma evresi (anaphase)  ,  erken son evre (early telophase)
 • geç son evre ( late telophase)  ,   soymuk borusu hücresi (sieve tube member )
 • soymuk özekdokusu hücreleri (phloem parenchyma cells )
 • arkadaş hücre ( companian cell)   –  kalbur levhası ( sieve plate )
 • soymuk borusu özbirimcikleri ( sieve tube plastids)  ,  geçit (pit) , hücre boşluğu (lumen)
 • kanal geçit (canal)  , odunlaşmış hücre çeperi (lignified wall)
 • hücreler arası boşluk ( intercellular space) ,   odun borusu (trachea;vessel )
 • özekdoku hücreleri ( parenchyma cells) , halkalı odun borusu ( annular vessel
 • sarmal odun borusu ( spiral vessel ) , merdivenli odun borusu ( scalariform vessel )
 • ağsı odun borusu ( reticulate vessel )  ,  noktalı odun borusu ( pitted vessel)