Bosch Talent Camp – From Campus To Camp Yarışması

• “Bosch Talent Camp – From Campus To Camp” yarışması, https://twitter.com/BoschTurkey adresli Twitter sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup, 13 Ocak 2016 tarihinde başlayacak ve 15 Ocak 2016 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir.

• Bu kampanya, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ Bosch Türkiye”) tarafından yürütülmektedir.
“Bosch Talent Camp – From Campus To Camp” adlı yarışmaya katılmak için, Bosch Türkiye’nin Twitter sayfasından paylaşılan “Dünya’daki bir gözlem evinden, 10 ışık yılı uzaktaki bir gezegenin çekilmiş net görüntüsü ile ilgili bilimsel yorumunuz ne olurdu?” sorusunun doğru cevaplanması gerekmektedir.

• Kullanıcıların cevabının geçerli sayılması için kullanıcıların okudukları okulları cevabı verdikleri Tweet içerisinde yazmaları gerekmektedir.

• Soruya cevap veren kullanıcılar Bosch Türkiye tarafından belirlenen, üyeleri Gözde Gürer, Didem Sezgin, Can Avcı, Çaglar Aydın, Ferzan Koçer, Güler Öztürk, Huseyin Kaya, Sinan Çelik, Ali Karaçoban, Baran Doğuş Mert, Cagri Gündüz, Ceren Güvenç‘den oluşan jüri tarafından, serbestçe yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecektir.

• Yarışmada sadece bir kazanan belirlenecek olup sırasıyla 10 yedek kullanıcı belirlenecektir.
• Jüri tarafından seçilecek 1 asil ve 10 yedek kullanıcı, iletişim bilgilerini Bosch Türkiye Facebook veya Twitter kanalından iletmek durumundadır. Aksi halde, ilgili katılımcı Bosch Talent Camp Programına hak kazanamaz.

• Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

• Yarışmaya katılan kullanıcılar belirttikleri üniversitelerin 3. – 4 sınıf veya Yüksek Lisans öğrencisi olduklarını yazılı olarak kanıtlamakla yükümlülerdir.

• Yarışmaya katılıp jüri tarafından seçilen 1 (bir) kullanıcı 3 farklı şehirde gerçekleştirilecek Bosch Talent Camp programına katılmaya hak kazanacaktır.

• Bosch Türkiye, Bosch Talent Camp programında tek taraflı değişilik yapma, ya da herhangi bir neden belirtmeksizin programı sonlandırma/iptal etme, program kurallarında ve/veya içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

• Bosch Talent Camp Programında meydana gelebilecek olası zarar ve ziyandan Bosch Türkiye sorumlu tutulamaz.

• Kullanıcılar, Bosch Türkiye’ye açıkladıkları içeriklerin mevzuatın izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Bosch Türkiye’nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Kullanıcılar, site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak ya da suç teşkil edecek veya genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmayacaklarını/ifadeler kullanmayacaklarını, Bosch Türkiye’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde gerçekleşebilecek herhangi bir haksız fiilin sorumlusu, sadece ilgili katılımcı olacaktır.

• Kullanıcılar virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir bilgi, yazılım (Spam, virüs, trojan ve benzeri türden programlar) ya da başka bir içeriği siteye gönderemez. Aksi halde doğacak zarardan ötürü Bosch Türkiye, ilgili kullanıcıya yönelteceği maddi manevi tüm tazminat haklarını saklı tutar.

• Bosch Türkiye, sitenin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bosch Türkiye, özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Bosch Türkiye’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

• Bu organizasyon hiçbir şekilde Facebook’un sponsorluğunda yapılmamaktadır. Facebook tarafından desteklenmemekte ya da düzenlenmemektedir. Facebook ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

• Bosch Türkiye çalışanları ve ajans çalışanları ile 1. derece akrabaları yarışmaya katılabilir ancak ödül kazanamazlar.

• Bu yarışmaya 18 yaşından küçük kullanıcılar katılamazlar. Yarışmaya Bosch Türkiye’nin bilgisi dışında katılmış olsalar dahi kendilerine ödül verilmez.

• Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen tüm koşulları kabul etmiştir.

https://www.facebook.com/BoschTurkiye