BORUSAN MİMARİ PROJE YARIŞMASI

BORUSAN “ANNEMİN İŞİ BENİM GELECEĞİM” İÇİN
MİMARİ PROJE YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Borusan, “Annemin İşi Benim Geleceğim” sosyal sorumluluk projesi dâhilinde 10 ilde kuracağı “Borusan Neşe Fabrikası” adlı kreş ve gündüz bakımevleri için mimari proje yarışması düzenliyor. Jürisi akademisyen ve ünlü mimarlardan oluşan yarışmada proje başvuruları 12 Nisan 2013’e kadar kabul edilecek.

Borusan; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle başlattığı “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesi kapsamında 10 ilde 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikası” adlı kreş ve gündüz bakımevleri kuracak. Sanayide çalışan ve çalışmak isteyen kadınların 0-6 yaş arasındaki çocukları için neşeli, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sağlayacak olan Borusan Neşe Fabrikaları’nın mimari tasarımı yarışma ile belirlenecek.

Bu amaçla Borusan; Yapı-Endüstri Merkezi koordinasyonu ile “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kapsamında serbest, açık ve tek aşamalı olarak düzenlenen“Organize Sanayi Bölgeleri’nde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması”nı 25 Ocak 2013 Cuma günü itibariyle başlatıyor.

Yarışma kapsamında katılımcıların soruları için son tarih 22 Şubat, yarışmaya katılacak projeler için son teslim tarihi ise 12 Nisan 2013 olarak belirlendi. Birincilik ödülü 40 Bin TL, ikincilik ödülü 30 Bin TL, üçüncülük ödülü 20 Bin TL, üç adet eş mansiyon 10’ar Bin TL ve gereğinde jüri kullanımı için satın alma bedeli 15 Bin TL olan mimari tasarım yarışmasının sonuçları 22 Nisan 2013 Pazartesi günü açıklanacak.

Bu yarışma ile farklı bölgelerde inşa edilecek, 0-6 yaş arasındaki 75 ila 100 çocuk kapasiteli Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nin mimari tasarımlarına dair bir model oluşturmak hedefleniyor. Yarışma yoluyla seçilecek olan ve pilot bölge olarak belirlenen Adıyaman OSB’de geliştirilecek bu modelin; kültür, sanat, bilim ve doğa değerlerini içermesi; uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler sunması ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlaması amaçlanıyor.

Mimari proje yarışmasına tüm TMMOB Mimarlar Odası üyeleri tek başlarına veya ekip olarak katılabilecek. Ekip olarak katılımlarda TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB İçmimarlar Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Üyeleri, üyeliklerini belgelemek şartıyla yer alabilecek. Ayrıca farklı disiplinlerden danışman ve yardımcı olarak ekip üyesi olunabilir. Projelerin son teslim tarihine kadarwww.anneminisi.org adresinden kayıt formu doldurmak koşuluyla yarışmaya başvurulabilir.

Uzman jüri oluşturuldu

Çalışan annelerin 0 – 6 yaşındaki çocukları için açılacak “Borusan Neşe Fabrikaları“nın tasarımını belirleyecek “Organize Sanayi Bölgeleri’nde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Asil Jürisi’nde (Seçici Kurul) Uras+Dilekçi Kurucu Ortağı Yük. Mim. Durmuş Dilekçi, GAD Architecture Kurucusu Mim. Gökhan Avcıoğlu, YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Yük. Mim. Hakkı Önel (Jüri Başkanı), DEÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. Hikmet Sivri Gökmen, Atölye Mimarlık Kurucusu Yük. Mim. H. Sinan Omacan, KOÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. M. Murat Uluğ ve Metex Design Ortağı Mim. Sinan Kafadar yer alıyor. Yarışmanın Danışma Jürisi ise Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomi Daire Başkanı Banu Tuncay Yıldız, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Demircioğlu, UNICEF Proje Yöneticisi Ceren Güven Güres, gazeteci Meral Tamer, Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şule Yücebıyık, Yapı-Endüstri Merkezi Organizasyon Grup Yönetmeni Mim. Banu Uçak ve Altensis İnşaat Enerji Ortağı Yeşil Bina Danışmanı Berkay Somalı’dan oluşuyor.

Salon2 Kurucu Ortağı Yük. Mim. Alper Derinboğaz, MSGSÜ Öğretim Üyesi Doç Dr. Yük. Mim. Burçin Cem Arabacıoğlu, Yalın Mimarlık Kurucu Ortağı Mim. Ömer Selçuk Baz ve SO? Mimarlık Kurucu Ortağı Yük. Mim. Sevince Bayrak yarışmaya yedek jüri olarak destek olurken, İstanbul Ticaret Üni. Öğretim Görevlisi Yük. Mim. Eser Yağçı ve Doğuş Üni. Araştırma Görevlisi Yük. Mim. Nihan Gürel yarışmanın raportörlüğünü yürütecek.

Ücretsiz indirilebilecek yarışma şartnamesi, kayıt formu ve ayrıntılı bilgi www.anneminisi.org sitesinden temin edilebilir.

Yarışma Raportörlüğü: Yapı-Endüstri Merkezi
E-mail:
raportor@anneminisi.org
Telefon:
0212 266 70 70
Adres:
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430
34394, Fulya / İstanbul

Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi: Burcu Türkay
E-mail:
bturkay@borusan.com
Web:
www.anneminisi.org
Telefon:
0212 393 52 96
Adres:
Baltalimanı Hisar Cad. No:5 Periliköşk Rumelihisarı
34470 / İstanbul
1. GİRİŞ
Erken çocukluk dönemi insan yaşamının en değerli evrelerinden biridir. Okul öncesi dönem,
insan hayatının en duyarlı dönemidir ve çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve
bilişsel gelişimlerinin en hızlı olduğu çağdır. Çocukların zihin ve kişilik gelişimi büyük ölçüde
0-6 yaş arasında tamamlanmakta ve bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm
yaşam boyunca devam etmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumları, çocuk gelişiminin bu önemli evresinin, güvenli ve sağlıklı
bir şekilde yapılandırılabilmesi için en belirleyici sosyal kurumlardan biridir. Diğer yandan,
okul öncesi eğitim kurumları, başta anne olmak üzere ebeveynlerin, sosyal yaşama ve iş
yaşamına rahatlıkla katılmasının da güvencesidir. Çocuğun gelişiminin güvence altında
olması, anne ve babanın da iş ve sosyal yaşantılarının aynı güvence altına alınmasıdır.
Borusan, bu hedeflere ülke çapında katkıda bulunma amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği
“Annemin İşi Benim Geleceğim” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, “Borusan Neşe
Fabrikası” üst başlığı altında “Kreş ve Gündüz Bakımevleri” kurmayı hedeflemektedir.
Yapımı Borusan tarafından üstlenilecek ve dört yıllık süreçte tamamlanması planlanan
toplam on adet “Borusan Neşe Fabrikası” Türkiye’nin farklı illerindeki organize sanayi
bölgeleri (OSB) içerisinde yer alacaktır.
“ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIMEVİ ULUSAL MİMARİ
PROJE YARIŞMASI”, bu hedeflere ulaşılmasında mimarlık ortamından gelecek katkıları
önemseyen Borusan tarafından, Yapı-Endüstri Merkezi koordinasyonu ile birlikte, sözü
geçen “Borusan Neşe Fabrikaları”nın mimari tasarımlarının elde edilmesine yönelik olarak
açılmıştır.
Bu yarışma ve etkinlikler, kısa bir süre önce kaybettiğimiz, hayatını “memleketine olan gönül
borcunu ödemeye” adayan Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım KOCABIYIK
anısına düzenlenmiştir.

2. YARIŞMANIN AMACI
“Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması”
konulu mimari tasarım gerçekleştirilirken; kültür, sanat, bilim ve doğa değerlerinin yarışma
yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenekten uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek
nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler seçilmesi ve güzel sanatların
teşvikine uygun ortam sağlanmasıdır.
3. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Borusan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş
birliği içerisinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 10 farklı OSB’de “Borusan Neşe
Fabrikası” üst başlığı ile 0-6 yaş arası “Kreş ve Gündüz Bakımevleri” kuracaktır. Pilot bölge
olarak Adıyaman OSB seçilmiştir. Yarışmanın konusu, farklı bölgelerde, 75 ile 150 çocuk
arası değişen büyüklüklerde 0-6 yaş arası olacak bu Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nin
mimari tasarımlarına dair bir model oluşturmak ve bu modelin Adıyaman OSB’de verili
arsada bulunacak pilot uygulama için mimari proje düzeyinde geliştirilmesidir.
BORUSAN’ın talep etmesi halinde yarışmayı kazanan kişi/firma Adıyaman OSB için
hazırlamış olduğu pilot çalışmayı BORUSAN’ın belirteceği 10 farklı OSB için; her bir
OSB’nin yerleşim yeri özelliklerine göre geliştirerek BORUSAN’a teslim etmeyi kabul eder.
Yarışmayı kazanan kişi/firma, söz konusu pilot çalışmayı Türkiye’nin farklı bölgelerinde
bulunan 10 farklı OSB için işbu Şartnamede belirtilen koşullarla ve yürürlükte bulunan
TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi En Az Bedel Tarifesi’nin birbirini
tekrar eden yapılarda uygulama maddesine göre geliştirmeyi taahhüt eder.
BORUSAN’ın söz konusu yarışmayı kazanan kişi/firma ile yapacağı sözleşme işbu
şartnamenin eki olup taslak mahiyetindedir. BORUSAN, yarışmayı kazanan ile ana hatları
işbu taslak sözleşme ile belirlenen ancak bu şartlarla sınırlı olmayan ayrı bir sözleşme
akdedecektir. BORUSAN tek taraflı olarak, işbu şartnamenin ekinde bulunan taslak
sözleşmedeki şartlara ek şartlar talep etme veya mevcut şartlarda değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Yarışmayı kazanan kişi/firma’nın işbu taslak sözleşmeyi dikkate alarak
teklif sunması ve/veya yarışmaya girmesi BORUSAN’ı hiç bir şekilde taahhüt altına
sokmamaktadır.

4. İHTİYAÇ PROGRAMI
4.1. PROGRAMA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA
Çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etmesi gelişimini hızlandırmaktadır. Okul
öncesi eğitim kurumlarının temel işlevi, çocuğun yeteneklerini uygun ortamlar sağlayarak
ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Çocukların gelişim özelliklerine uygun, güvenli, çok
amaçlı, problem çözme becerilerini geliştiren, yaratıcılığını destekleyen iyi planlanmış eğitim
ortamları, çocukların tüm gelişim alanlarında olumlu kazanımlar elde etmesine olanak
sağlamaktadır.
Okul öncesi eğitim programının temelini oyun oluşturmaktadır. Serbest ve organize
oyunlarla çocuklar kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini
uygulamayı öğrenmektedirler. Okul öncesi eğitim kurumları çocukların ilkokula hazırlanması
konusunda da altyapı oluşturmaktadır.
Çocukların diğer insanlar, hayvanlar, doğa, kültür, sanat, spor ve bilim ile ilk karşılaşmaları
ve ilişkileri, ilerisi için de son derece belirleyici ilk deneyim ve duygulanımları bu dönemde
oluşmaktadır. Bu karşılaşmaların önemli bir bileşeni de şüphesiz tüm bu karşılaşmaları
yaşadıkları okul öncesi eğitim kurumlarının mekânlarıdır. Kapalı oyun ve aktivite alanlarının
yanı sıra, bu mekânlar ile doğrudan ya da dolaylı ilişki içerisindeki yarı açık ve açık alanlar
da, bir yandan çocukların uygun havalarda aktivitelerini açık alanlarda gerçekleştirmesi
açısından, diğer yandan da çocukların özellikle doğa ve diğer canlılarla ilişki kurması
açısından önemlidir. Aşağıda, bu anlayışla hazırlanmış, Adıyaman OSB’de bulunacak ve
150 çocuğa hizmet verecek Kreş ve Gündüz Bakımevi için boyutlandırılmış program öğeleri
yer almaktadır. Programın toplam büyüklüğü belirtilmiş, alt öğelerin boyutlandırılması ve
kesinleştirilmesi yarışmacılara bırakılmıştır. Bunun dışında yarışmacılardan, verili büyüklük
esnekliği içerisinde, programın kapalı ve açık alan bileşenlerini, yukarıda bir giriş yapılan
ve yine yarışmacı tarafından geliştirilmesi beklenen ilkeler çerçevesinde yorumlamaları
beklenmektedir. Diğer bölgelerde bulunacak farklı büyüklüklerdeki Kreş ve Gündüz
Bakımevleri için bu program mekân büyüklükleri çocuk sayısına oranlanarak kullanılabilir

5. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Bu yarışma, “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kapsamında serbest, açık
ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, ulusal bir mimari proje yarışmasıdır.
6. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı düzenleyen kuruluş olan Borusan adına sekreterya görevini üstlenen Yarışma
Raportörlüğü’nün İletişim Bilgileri (adresi, web, e-posta adresi) aşağıdaki gibidir.
Kurum : Borusan Holding A.Ş.
Yarışma Raportörlüğü : Yapı-Endüstri Merkezi
Adres : Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430, 34394, Fulya / İSTANBUL
Telefon : 0 212 266 70 70
Fax : 0 212 266 70 10
E-posta : raportor@anneminisi.org
Web : www.anneminisi.org
7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılan mimarların her birinin, bu
koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi
gerekir. Ekipte TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB
İçmimarlar Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Üyeleri, üyeliklerini belgelemek
şartıyla yer alabilirler. Ayrıca farklı disiplinlerden danışman ve yardımcı olarak ekip üyesi
olunabilir. Projelerin son teslim tarihine kadar www.anneminisi.org adresinden kayıt
formu doldurmak koşuluyla yarışmaya başvurulabilir. Yarışmaya ekip olarak katılan
ortakların her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
a) TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda
bulunmamak,
b) Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
c) Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden
akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
d) Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Kayıt Formu doldurmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi
yeterlidir)
Bu koşullara uymayanlar, proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

8. DANIŞMAN, ASİL VE YEDEK JÜRİ ÜYELERİ İLE
RAPORTÖRLER
8.1. Danışman Jürİ Üyelerİ
Banu Tuncay Yıldız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomi Daire Başkanı
Banu Uçak Mim., Yapı-Endüstri Merkezi Organizasyon Grup Yönetmeni
Berkay Somalı İnş. Müh., Altensis İnşaat Enerji Ortağı Yeşil Bina Danışmanı
Bülent Demircioğlu Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ceren Güven Güres UNICEF Proje Yöneticisi
Meral Tamer Gazeteci
Şule Yücebıyık Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü
8.2. ASİL Jürİ Üyelerİ (SEÇİCİ KURUL)
Durmuş Dilekçi Y. Mimar/Gazi Ü.
Gökhan Avcıoğlu Mimar/Selçuk Ü.
Hakkı Önel (Jüri Başkanı) Y. Mimar/YTÜ
Hikmet Sivri Gökmen Y. Mimar/Ege Ü.
H. Sinan Omacan Y. Mimar/İTÜ
M. Murat Uluğ Y. Mimar/Ankara D.M.M.A
Sinan Kafadar Mimar/İTÜ
8.3. Yedek Jürİ Üyelerİ
Alper Derinboğaz Y. Mimar/İTÜ
Burçin Cem Arabacıoğlu Y. Mimar/Mimar Sinan Ü.
Ömer Selçuk Baz Mimar/Uludağ Ü.
Sevince Bayrak Y. Mimar/İTÜ
8.4. Raportörler
Eser Yağçı Y. Mimar/Yeditepe Ü.
Nihan Gürel Y. Mimar/YTÜ
Not: Jüri üyelerinin adları alfabetik sıraya göre listelenmiştir.
9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
Bu yarışma kapsamında yarışmacılara verilecek bilgi ve belgeler, yarışma web sitesinden
(www.anneminisi.org) dijital olarak elde edilebilir. Anılan belgeler sırası ile;
a) Yarışma Şartnamesi,
b) Adıyaman OSB ve pilot çalışması için:
• 1/1000 ölçekli Halihazır Harita,
• 1/5000 ölçekli OSB Nazım İmar Planı,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar Çapı
(İmar Durumu),
• Plankote, Ada Rölöve Krokisi, Durum Haritası
• Zemin ve Altyapı Bilgisi,
• Arsa ve Yakın Çevresine İlişkin Görseller ve Hava Fotoğrafı,
• Adıyaman İklim Verileri
c) Konuya ilişkin olarak yarışmacıların yararlanabileceği diğer bilgi ve belgeler de aşağıda
belirtilmektedir.
TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve OSB
Yasası ve Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Deprem Bölgelerinde
Uygulanacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği,
TS825 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk
Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, İş Kanunu’nda Kreş Açma
Yükümlülüğü, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik.

10. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
Bu yarışma kapsamında, düzenleyici kuruluş ile seçici kurul tarafından yarışmacılardan
beklenenler ve ihtiyaç programına ilişkin istenenler listesi aşağıdaki gibidir.
10.1. Yarışmacılardan İstenenlere İlİşkİn Genel
Açıklama
Borusan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nin amacına uygun olarak belirlenen
“Borusan Neşe Fabrikası” teması çerçevesinde farklı bölgelerde kurulacak olan 0-6 yaş
arası Kreş ve Gündüz Bakımevleri’ne dair oluşturulacak mimari model ve Adıyaman OSB’de
yapılacak pilot uygulamaya ait mimari projeye dair beklentiler aşağıdaki gibidir:
• Geliştirilen modelin 0-6 yaş aralığında, 75 ile 150 çocuk için gerekli büyüklüklere
uyarlanabilir olması beklenmektedir.
• Modelin farklı bölgelerde tekrarlanabilmesi ancak bu tekrarlarda her bir yere ait
(iklimsel, topografik vb.) veriler dikkate alınarak çeşitlenebilme ve uyarlanabilme
olanağına sahip olması beklenmektedir.
• Yapıların oyun, eğitim ve diğer ihtiyaçlar için mekân sağlamasının yanında; açık ve kapalı
mekânların tasarımları ile çocukların kültür, sanat, bilim, spor, ekolojik ve sosyal bilinç gibi
konulardaki kişisel gelişimlerine aktif katkı sağlaması beklenmektedir.
• Yapıların kullanıcılarının yalnızca çocuklar ve eğitmenler olarak kabul edilmemesi,
ebeveynlerin de katılım ve gelişim olanaklarının araştırılması beklenmektedir.
• Yapılarda iklimlendirme ve havalandırmanın mümkün olduğunca doğal yöntemlerle elde
edilmesi beklenmektedir.
• Hem kurgulanan model, hem de Adıyaman OSB’deki pilot uygulama projesi için, özellikle
yarı açık ve açık alanlar tasarlanırken, çocukların doğa ve diğer canlılarla ilişkilerinin bu
alanlar üzerinden kurulacağı gözönünde bulundurulmalı, bu ilişkiye aktif katkı yapacak
alanlar düşünülmelidir.
• Açık alanların düzenlenmesinde çocukların güvenliği de dikkate alınmalı, ebeveynler
çocuklarını kuruma bırakıp alırken bunu güvenli şekilde yapabilecekleri ortam sağlanmalı,
özel araçlar ve servis araçları için gerekli araç bekleme düzeni sağlanmalıdır.
10.2. Yarışmacılardan İstenenler:
a) Kreş ve Gündüz Bakımevleri tasarımına ilişkin kurulan model kapsamında:
• Modelin üretimi, tasarım yaklaşımı ve farklı yerlere ve büyüklüklere uyarlanabilirliği,
tekrarlanabilirliği ve çeşitlenebilirliği üzerine üretilen gösterimler, şemalar, görseller,
eskizler,
b) Modelin Adıyaman OSB’de verili yere ve programa uyarlanarak geliştirilmesi
kapsamında:
• 1/1000 ölçekli yapının Adıyaman OSB’deki yerleşimi ve alan ile ilişkileri kuran vaziyet
planı
• 1/200 ölçekli yakın çevresi ve açık alan düzenlemelerini gösteren plan
• 1/100 ölçekli Mimari Proje (kat planları, kesit ve görünüşler)
• 1/20 ölçekli sistem detayı
• Proje önerisine dair iç ve dış perspektifler
• 1/200 ölçekli maket
• Mimari Açıklama Raporu: Paftalar üzerinde yer alacaktır.
10.3. Projelerİn Sunuş Bİçİmİ:
Projelerin çiziminde kullanılacak kâğıdın cinsi, çizim tekniği ve renk kullanımı serbesttir.
Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftalar aynı boyutta olacaktır. Yarışmacılar,
sunumlarını en fazla 4 adet dikey olarak kullanılmış A1 paftada düzenlemelidir. Bu paftaların
sert bir malzeme üzerine aplike edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Proje ile ilgili gerekli
açıklamalar paftalar üzerinde yer alacaktır. Her paftanın sağ alt köşesinde pafta asılma
şeması yer alacak, sol alt köşesinde ise o paftadaki katlara ilişkin toplam inşaat alanları
belirtilmiş olacaktır. Yarışmacılar, hazırlanan bütün paftaları ayrıca PDF, JPEG ya da TIFF
formatında (en az 300 dpi çözünürlükte) kaydederek CD ortamında ve bununla birlikte tüm
paftaların A3 boyutunda baskılarını içeren bir albüm biçiminde teslim edecektir.
10.4. Rumuzlar ve Ambalaj Esasları:
Proje ve ekleri, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
Projenin tüm paftalarının sağ üst köşesi ile maket ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve
ambalajların sağ üst köşesine 1cm x 5cm büyüklüğünde beş rakamlı bir rumuz yazılmalıdır.
Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Teslim edilecek proje
ambalajı üzerinde “Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal
Mimari Proje Yarışması” ibaresi yer almalıdır.
10.5. Kİmlİk Zarfı ve Belgelerİ İle Ek Bİlgİlerİn
Sunumu
Kimlik Belgesi ve İçinde Yer Alacak Belgeler:
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve
üzerinde yazıcı ile “Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal
Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içerisine aşağıdaki bilgileri
içeren, aynı rumuzlu, imzalı bir belge koyarak, yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini
belirteceklerdir. Kimlik Zarfı içine konacak ek belge olarak:
1. Yarışmaya ekip olarak katılımın olması durumunda, tüm ekip üyelerinin adı ve soyadı,
mezun oldukları okul ve diploma numaraları ile üyesi oldukları oda sicil numaralarının
belirtilmesi (ekip başının belirlenmesi gerekli),
2. Ayrıca, ilgili meslek odasından alınacak, yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş,
yarışmacıların oda üyesi olduklarına ilişkin bir belgeyi de koymaları (Danışmanlardan ve
yardımcılardan bu belge istenmemektedir),
3. Yarışmaya ekip halinde katılım olması ve ekipte diğer meslek disiplinlerinden
katılımcıların, yardımcıların veya danışmanların olması durumunda ise, bu kişilerin de
ad ve soyadının yanında mesleğinin ve mezun olduğu kurumun belirtilmesi,
4. Yarışmanın web sitesi üzerinden doldurulan kayıt formunun internet üzerinden
raportörlüğe ulaştırılmasının ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında
gönderilecek onay yazısı ve teyit numarası alınması.
gerekir.
Yarışma Adresi Zarfı ve İçinde Yer Alacak Belgeler:
Yarışma Projesi ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Organize Sanayi Bölgelerinde
Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ‘Yarışma Adresi Zarfı’
yazılacaktır. Yarışmacılar, zarfın içine koyacakları ve aynı rumuzu taşıyan bir belgede
iletişim adreslerine yer vereceklerdir. Bu zarfta herhangi bir isim yer almamalıdır.
Ödül almayan proje sahiplerinden isimlerinin açıklanmasını istemeyenlerin ‘Kimlik
Zarfı’ üzerine “ismin / isimlerin gizli kalmasını talep ediyorum” ibaresinin eklenmesi
gerekmektedir. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece, mansiyon ya da
satın alma kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine
ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece,
mansiyon ve satın alma kazanmamış olsalar dahi seçici kurul tarafından açılır ve bu husus
bir tutanakta belirtilir.
Yarışmaya teslim edilen paftalar, dijitaller ile proje ambalajı, kimlik zarfı vb tüm belgelerde
kimlik gizli olacaktır.
İçi görünmeyen cinsten ve mühürlenerek kapatılmış bir zarfın üzerine, daktilo ya da yazıcı
ile “Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması”
yazılacak olup, anılan zarfların üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.
11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI
ESASLAR
Yürürlükte bulunan Yarışmalar Yönetmeliği ile Şartname Koşulları’na göre yarışmacıların
uymakla zorunlu olduğu hükümler aşağıdaki gibidir.
a) Her yarışmacı, yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.
b) Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek
şekilde teslim edilmelidir.
c) Proje paftalarının ya da maketin üzerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da
işaret olmamalıdır.
d) Her yarışma projesi için bir kimlik zarfı bulunması ve zarf içindekilerin eksiksiz olması
gereklidir.
e) Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Formu doldurarak isim ve
adreslerini raportörlüğe bildirmiş olmalı, kayıt formunun raportörlüğe internet üzerinden
ulaştırılması ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında gönderilecek
onay yazısı ve teyit numarası alınması, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu
yerine getirmesi yeterlidir).
Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek
yarışma dışı bırakılır.

12. YER GÖRME ZORUNLULUĞUNUN OLUP OLMADIĞI:
Yarışmaya katılacakların yer görme zorunluluğu yoktur.

13. ÖDÜLLER
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserler için yarışmacılara ya da yasal
vekillerine aşağıdaki ödüller, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre
net olarak ödenir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde
gerçekleşecektir.
Birincilik Ödülü : 40.000 TL
İkincilik Ödülü : 30.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 20.000 TL
Eş Mansiyonlar (3 adet) : 10.000 TL
Satın Alma
(Gereğinde Jüri kullanımı için) : 15.000 TL

14. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı 25 Ocak 2013
Soru Sorma Son Tarih 22 Şubat 2013
Soruların Yanıtlanması 25 Şubat 2013
Projelerin Son Teslim Tarihi 12 Nisan 2013
Jüri Değerlendirme Toplantısı 18-20 Nisan 2013
Sonuçların Açıklanması 22 Nisan 2013

15. SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar 22 Şubat 2013 günü saat 17.00’a kadar, yarışmaya ilişkin sorularını yarışma
raportörlüğünün e-posta adresine (raportor@anneminisi.org) iletebilir. Cevaplar, yarışmanın
web sitesinde yer alan kayıt formunu doldurarak kaydını yaptırmış tüm yarışmacılara
e-posta ile bildirilecek ve ayrıca yarışmanın web adresinde yayımlanacaktır.
16. PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI
Yarışmaya katılacak projeler en geç 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 17.00’a kadar
aşağıda belirtilen adrese elden teslim edilecek veya kargoya verilecektir. Kargoya verilen
projelerin kargoya verildiği tarihi gösteren belge raportörlüğe e-posta ya da faks yoluyla
gönderilecektir. Kargoya verilen projeler ile kargoya teslim belgeleri 15 Nisan 2013 günü
17.00’a kadar raportörlük adresine ulaşmazsa, gönderilen proje yarışmaya katılım hakkını
kaybedecektir. Kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Yarışma Raportörlüğü ve
Borusan sorumlu değildir.
Yarışma Raportörlüğü:

Yapı – Endüstri Merkezi
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430, 34394, Fulya / İSTANBUL
Tel : 0 212 266 70 70
Faks : 0 212 266 70 10
Web : www.anneminisi.org
e-posta : raportor@anneminisi.org
17. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışmanın sonucu, 22 Nisan 2013 tarihinde yarışmanın web sitesinde ve günlük bir
gazetede duyurulacaktır. Seçici Kurul Raporu bütün yarışmacılara iletilecektir.
18. PROJELERİN SERGİLENMESİ, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ
Sergi ve kolokyum tarihi ile yeri yarışma sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Eser sahibi
yarışmaya katılmakla, eserinin sergide ve yarışma ile ilgili olarak hazırlanacak yayınlarda yer
almasını kabul etmiş sayılır. Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, seçici kurulca yarışma
dışı bırakılan projeler de dâhil olmak üzere tüm projeler, seçici kurul raporunun bir kopyası
ile birlikte 15 gün süre ile sergilenecektir.
19. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ
Ödül, mansiyon kazanan ya da satın alınanlar dışında kalan projeler, serginin bitiminden
sonra otuz (30) gün içinde sahipleri tarafından Yarışma Raportörlüğü’nden teslim tutanağı
karşılığında geri alınabilir. Bu süre içinde alınmayan projelerden Düzenleyici kuruluş ve
raportörlük sorumlu değildir. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınanlar
ve ekleri Borusan’a ait olacaktır. Yarışmayı düzenleyen kuruluş olan Borusan, bu eserleri
yayımlama hakkına sahiptir.

20. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışma sonuçlarının duyurulmasından sözleşmenin imzalanmasına değin geçecek süre
içinde, yarışmayı düzenleyen kuruluş ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar,
önce Seçici Kurul Hakemliği’nde, sonuç alınmazsa TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar
Komitesi hakemliğinde, bu şekilde de anlaşma sağlanamaması durumunda İstanbul
Mahkemeleri’nde Hakem – Bilirkişi yoluyla çözülecektir.

21. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koşuluyla ödül,
mansiyon kazanan ve varsa satın alınan projelerin tanıtım ve kullanım hakları yarışmayı
düzenleyen kuruluş olan Borusan’ın olacaktır. Şartname kayıt formunu doldurarak
yarışmaya katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır.
Borusan tarafından projenin uygulanmasına karar verilmesi durumunda, ilgili kuruluş
uygulama projeleri ile mimari mesleki kontrollük hizmetini, yarışmada birincilik ödülü
kazanan proje sahibine TMMOB Mimarlar Odası “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az
Bedel Tarifesi” uyarınca yaptıracaktır. Mimarlık işlerinin ücreti, sözleşmenin yapıldığı yıldaki
birim maliyetlere göre kapalı alanlar için 5A, açık alanlar için 2B yapı grupları esas alınarak
ödenecektir. Mühendislik ve diğer uzmanlık hizmetleri ile mühendislik uygulama projeleri bu
hizmet bedelinin dışındadır.
Uygulamayı üstlenen müellif, uygulama projelerinin elde edilme sürecinde seçici kurul
üyelerinin öneri ve tavsiyelerini dikkate almayı kabul etmiş sayılır. Uygulama projelerinin
hazırlanması aşamasında, yarışmayı düzenleyen kurum ya da proje müellifinin gerekli
görmesi halinde, müellif tarafından teklif edilen ve Borusan tarafından uygun bulunan
danışmanlarla da çalışılabilir. Bu durumda danışmanların hizmet bedelleri ayrıca ödenir.

EK1: Yarışmayı Kazanan ile imzalanacak TASLAK SÖZLEŞME

EK2: Kimlik Formu

SÖZLEŞME TASLAĞI

MİMARİ PROJE VE MESLEKİ KONTROLLUK HİZMETLERİ

SÖZLEŞME TASLAĞI

Madde 1: TARAFLAR
Bir tarafta Baltalimanı Hisar Cad. No:5 Perili Köşk Rumeli Hisarı/ Sarıyer İstanbul 34470
adresinde faaliyet gösteren BORUSAN HOLDİNG A.Ş. (İş bu sözleşmede kısaca BORUSAN
olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta Mimari Proje Yarışmasında birincilik ödülü kazanan
…………………………………………adresinde mukim XXXXXXX (İş bu sözleşmede kısaca
MÜELLİF olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlarda bu sözleşme akdedilmiştir.
Sözleşmede BORUSAN ve MÜELLİF ayrı ayrı TARAF ve birlikte TARAFLAR olarak
anılacaktır.
Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONU VE KAPSAMI
A- Konu Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje
Yarışmasının şartnamesi uyarınca BORUSAN tarafından inşa edilecek/ettirilecek
yapıya/yapılara ait istenecek tüm projelerin MÜELLİF tarafından düzenlenmesi işidir.
Mesleki Kontrollük Hizmetleri, işin yapım ihalesini takiben yer tesliminden itibaren
başlamak üzere ayrı bir sözleşme ile MÜELLİF’e verilecektir.
B- MÜELLİF, meydana getireceği projelerden doğan her türlü telif hakkına sahiptir.
C- BORUSAN, söz konusu yarışmayı kazanan Kişi ve/veya Firma ile iş bu taslak
sözleşmedeki genel hükümleri içeren ancak bunlarla da sınırlı olmayan bir sözleşme
akdedecek olup, tarafların sorumluluklarını akdedilen bu sözleşme belirleyecektir.
Madde 3: MÜELLİF’İN YAPACAĞI İŞLER

PROJE HİZMETLERİ:
A- Yarışma sonucu birincilik ödülüne layık görülen fikir projesinin varsa jüri tavsiyelerine
veya BORUSAN önerilerine uyarak yeniden 1/200 ölçekte plan, kesit ve görünüşleri
ile 1/500 ölçekte vaziyet planı etabıdır. Bu bölümler, şartnamede belirtilen ve
yarışmacılardan istenenlere göre Jüri (Seçici Kurul) ve BORUSAN önerileri
doğrultusunda yeniden ele alınarak düzenlenecek olup, Borusan’ın yazılı onayı
alınacaktır.

EK-1
Bu aşamada statik, tesisat ve elektrik projesi raporları ile mimari projedeki öngörüler
açıklanır. Bu aşama;
B- 1/100 ölçekte mimari, statik, tesisat elektrik ön prensipleri etabıdır.
C- 1/50 ölçekli mimari, statik, tesisat elektrik uygulama projelerinin hazırlanması etabıdır.
D etabında yapılacak detaylar listesi BORUSAN’ın yazılı onayına sunulur.
D- Detaylar (1/20, 1/10, 1/1) ölçekli olarak hazırlanır.
E- Metraj ve ihale dosyalarının ve mahal listelerinin hazırlanması etabıdır.
F- Orijinallerin teslimi ile proje çalışmaları tamamlanır, teminat iade edilir.
NOT: BORUSAN gerekli belgeleri MÜELLİF’e temin etmekle yükümlüdür. İşlerin süreleri
belgelerin MÜELLİF’e teslimi ile başlar.
G- MÜELLİF her aşamada projelerini BORUSAN’a 5 kopya olarak teslim eder.
MÜELLİF gerek işbu sözleşme kapsamındaki işlerin ifası sırasında gerekse sözleşme harici
eylemler neticesinde BORUSAN’a BORUSAN personeline veya 3. şahıslara vereceği her
türlü zararlardan ve bu zararlar neticesinde doğacak tazminat ve ceza yükümlülüğünden,
BORUSAN’ın bu zararlar nedeniyle kendi personeline, 3. kişilere ve resmi kurumlara
ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve cezalardan kendisinin sorumlu olduğunu
beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 4: İŞİN SÜRESİ
MÜELLİF ve BORUSAN müştereken iş programı hazırlar. Bahsi geçen iş programı bu
sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, hazırlanan iş programında anlaşma sağlanarak
süre başlatılır. Onay süreleri de ayrıca öngörülerek cetvelde yer alır. Taraflarca Proje
tanzimi sürelerinde aşama cezaya tabidir ve bu ceza miktarı hak edişten düşülerek ödenir.
Sözleşme konusu işin toplam süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren …………
gündür.

 

Madde 5: SÖZLEŞME TUTARI
A- Madde 3’de belirtilen Mimarlık Hizmetlerine ilişkin bedeller, toplam inşaat alanı
esas alınarak, sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan TMMOB Mimarlar
Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi En Az Bedel Tarifesi’ne göre hesaplanır. Statik,
tesisat, elektrik projeleri bedelleri de ilgili meslek odası tarifesine göre hesaplanır.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi için kabul edilen projenin sözleşme tutarı, “TMMOB
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri ilgili şartnameleri” ile “En Az Bedel Tarifesi” esaslarına
göre kapalı alanlar için 5A, açık alanlar için 2B Yapı grupları esas alınarak hesaplanan
mimari, statik, tesisat elektrik proje hizmetleri toplam bedeline göre hesaplanacaktır.
B- Mesleki Kontrollük Hizmetleri
Mimarlık Hizmetleri Mesleki Kontrollük ücreti, TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri
Şartnamesi En Az Bedel Tarifesi’ne göre hesaplanır ve kontrollük hizmetleri sözleşmeye
göre MÜELLİF’e yaptırılır.
Madde 6: ÖDEME ŞEKLİ
– % 15 peşin
– % 65 tüm proje ve detay projeleri teslim edildiğinde
– %20 inşaat işi sonunda (tüm bu süreç 1 seneyi aşmayacaktır.) Kontrollük hizmetine ilişkin
bedel ise aylık olarak ödenecektir.

Madde 7: CEZALAR
İş bu sözleşmedeki tüm işlerin termin cetvelinde gösterilen süreler içerisinde bitirilmesi
zorunlu olup, işlerin geç teslimi durumunda her gecikme günü için Borusan tarafından
belirlenecek ceza tahakkuk ettirilecek ve bu ceza tutarı MÜELLİF’in hak ve alacaklarından
kesilecektir. Herhangi bir aşamada gecikme 30 günü aşarsa BORUSAN ceza almaya
devam ederek beklemekte veya bu sözleşmeyi haklı gerekçe ile tazminat ödemeksizin fesih
etmekte serbesttir.

Madde 8: MASRAFLAR, HARÇLAR, PUL VE DİĞER GİDERLER

A- Bilumum ruhsat işleri ve buna müteferrik her türlü resim, harç, pul vs masrafları
BORUSAN’a aittir.
B- Bu sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulanmasından doğan vergi, resim, harç, noter
masrafları, avukatlık ücretleri, sigorta primleri ile sigortaya ve İş Kanununa ilişkin bütün
masraflar ve yükümlülükler, her ne sebep ve suretle olursa olsun veya her ne nam
altında bulunursa bulunsun, bütün mali sorumluluklar ve diğer masraflar MÜELLİF’e ait
olacaktır.

C- MÜELLİF, işbu sözleşmedeki işler başladıktan sonra yapacağı işlere ait malzeme ve
işçilik ücretleri artması, yeni vergi ve resimler konması nedenleriyle veya herhangi
bir başka sebeple, sözleşmede tespit edilmiş hizmetlerin ücretlerinden başkaca bir
ücret isteyemez artış talebinde bulunamaz.
D- Ancak hizmetin bitirilmesinin BORUSAN’dan kaynaklı gecikmesi ve sözleşme süresinin
uzaması durumunda sözleşmenin imzalandığı tarihteki TMMOB Mimarlar Odası
Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi En Az Bedel Tarifesi’ne göre hizmet bedeli farkı
hesaplanır ve MÜELLİF’e ödenir.

Madde 9: ZORLAYICI DURUMLAR VE SÜRE UZATIMI
Kısmi ve genel seferberlik, kanuni grev, bulaşıcı hastalık, MÜELLİF’in kusuru dışında
işte bir gerileme yaratan deprem, su baskını, yangın gibi olaylar BORUSAN tarafından
verilecek belgelerin tesliminde, hak ediş ödemelerinde olabilecek gecikmeler, proje alanının
genişlemesi, önceden görülmeyen, uygulama sırasında ortaya çıkan BORUSAN tarafından
kabul edilecek zorunlu sebepler halinde, bu sebeplerin işe tesir derecesi ve varsa bunlarla
ilgili şartname ve maddelerde yazılı hükümler de göz önüne alınarak MÜELLİF’e süre
uzatımı verilir. İş bu maddede belirtilen nedenlerden dolayı verilen sürenin …..günden daha
uzun sürmesi halinde BORUSAN’ın sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkı
saklıdır.
Ancak zorunlu sebeplerin ortaya çıkışından başlayarak, 15 gün içerisinde MÜELLİF’in
BORUSAN’a başvurması gereklidir.
Yukarıda yazılı sebeplerle verilen süre uzatımlarından dolayı MÜELLİF başkaca bir hak
isteminde bulunamaz. Zorunlu sebepler ve süre uzatımlarının devamı sırasında sözleşmede
yazılı olan sürenin sona ermesi, MÜELLİF’in sözleşmesinin hükümsüz kaldığı savı ile
yüklenimini yerine getirmekten kaçınmasına sebep olamaz.

Madde 10: SÖZLEŞMENİN DEVRİ
MÜELLİF, BORUSAN’nin yazılı oluru olmadıkça hiçbir nedenle yükümlendiği işi kısmen
veya tamamen bir başkasına devredemez. Devrederse hiçbir uyarıya ve karar almaya gerek
kalmadan BORUSAN sözleşmeyi haklı gerekçe ile tek taraflı ve tazminatsız olarak fesheder
ve teminatları irat eder.

Madde 11: SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse, diğer taraf
durumu yazılı olarak bildirecek ve 15 gün içerisinde düzeltilmesini isteyecektir. İhtilaflı durum,
süresi içinde düzeltilmezse ilgili taraf sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu sözleşmenin feshi
BORUSAN’ın vecibelerini yerine getirememesi nedeni ile olursa, MÜELLİF o zamana kadar
yaptığı işlerin tam ücretini, ayrıca bakiye işlerin de tam ücretinin %25’ini almaya hak kazanır.
Sözleşme, MÜELLİF’in vecibelerini yerine getirememesi yüzünden BORUSAN tarafından
fesih edilecek olursa MÜELLİF, o güne kadar yaptığı işlerin %75’ine tekabül eden bedeli
almaya hak kazanır.
BORUSAN kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle işin durdurulmasını veya sona
erdirilmesini talep edebilir.
BORUSAN sözleşme süresi içinde dilediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin 7 gün
öncesinden ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh
etme hakkına sahiptir. Bu halde Taraflar sözleşme fesih tarihine kadar üzerlerine düşen
sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler.
Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Borusan Holding A.Ş. arasında imzalanan 21.01.2013 tarihli iş birliği protokolü ve Borusan
Holding A.Ş. ile Adıyaman 1. Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan 21.01.2013 tarihli
“Borusan Neşe Fabrikası” iş birliği anlaşması kapsamındaki projenin durdurulması halinde
BORUSAN’ın işbu sözleşmeyi haklı gerekçe ile tazminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır.

Madde 12: İLİŞİĞİN KESİLMESİ
Yükümlülüğün sözleşme ekleri ve hükümlerine uygun olarak tamamen ikmalini ve
plan, proje ile diğer tüm evrakın sözleşme ve ekleri Şartnameler Hükümleri gereğince
BORUSAN’a tesliminden sonra TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi
En Az Bedel Tarifesi uyarınca MÜELLİF’in BORUSAN ile ilişkisi kesilecek ve teminatı geri
verilecektir.

Madde 13: GENEL HÜKÜMLER
A- Bu sözleşmede ve eklerinde ayrıca belirtilmeyen konular hakkında TMMOB Mimarlar
Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi En Az Bedel Tarifesi ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
B- Sözleşmenin yapılması sırasında, BORUSAN tek taraflı olarak yapı üretim süreci ile
ilgili Yasa ve değişiklikleri ve bununla ilgili mevzuatın gerektirebileceği yeni
düzenlemeleri talep etme hakkına sahiptir. MÜELLİF’in buna herhangi bir
itirazı olamaz.
C- Proje bedellerinin hesaplanmasında TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri
Şartnamesi En Az Bedel Tarifesi ve ilgili Mühendislik Hizmetleri Şartnameleri esas
alınır.
Tarafların sözleşmede yazılı adreslerin tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere
yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Adres
değişikliklerinde taraflar durumu 15 gün önceden noter kanalı ile bildirilmedikleri taktirde bu
adreslere yapılan tebligatların Tebligat Kanunu gereğince yasal ve geçerli kabul edeceğini
kabul ederler.

Madde 14: ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde,
İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ancak İstanbul Mahkemelerine müracaat
etmeden önce TMMOB Mimarlar Odası’nın atayacağı 3 kişilik hakem yoluyla anlaşmazlığa
çözüm aranacaktır. Hakem heyeti çözüm getirmediği takdirde İstanbul Mahkemelerine
müracaat edilir.
Madde 15: Bu sözleşme tek orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve …………. Tarihinde
imza altına alınmıştır. TARAFLAR, orijinal metnin BORUSAN’da kalacağı hususunda
mutabıktırlar. MÜELLİF’in talep etmesi halinde işbu anlaşmanın aslı gibidir sureti kendisine
verilecektir.

MÜELLİF BORUSAN HOLDİNG A.Ş.