BOREN Bor Bursu

BOR alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemek ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıların BOREN projelerine katılımını özendirmek amacıyla BOREN BOR Bursu Programı başlatılmıştır.

Program kapsamında; “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Bor Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca Enstitümüzce, yurt içinde eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu verilecektir. Bor Bursundan, BOREN tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler kapsamında görev alan ve Bor ile ilgili konularda;

Akademik tez çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Bilimsel araştırma çalışması yürüten doktora sonrası araştırmacılar,
yararlanabilecektir.

Ayrıca, BOREN projeleri kapsamında görev almayan, ancak yukarıda belirtilen nitelikte çalışma yürüten lisansüstü öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar da Bor Bursundan yararlanmak üzere; akademik tez veya bilimsel araştırma çalışmalarını, yalnızca Bursiyer Taleplerini içerecek şekilde aynı zamanda Proje Başvurusu olarak Enstitümüze sunabilecektir.

Bu kapsamda Proje Başvuruları alınmaya başlanmış olup, son başvuru tarihi 02 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.30 dur. Formun WORD formatı ve imzalı PDF formatı, en geç bu saate kadar e-posta yolu ile Bursiyer Adayı tarafından burs@boren.gov.tr adresine iletilecektir. Ayrıca ıslak imzalı Formun elden ya da posta yoluyla BOREN e ulaşması kaydıyla başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucu Bursiyer Adayı ve Proje Yürütücüsüne (Tez/Araştırma Akademik Danışmanı) e-posta yolu ile bildirilecektir.

BOREN Bor Bursu Programı Proje Başvuru Formu için tıklayınız.

Program kapsamında verilecek burslarda uygulanacak aylık burs miktarı ve azami süre aşağıda belirtilmiştir.

burslar
BOREN Bor Bursu 1

BOR odaklı Ar-Ge çalışmalarımızı, siz paydaşlarımızdan gelen görüş ve önerilerle geliştirmeye devam edeceğiz.

BOREN BOR Bursu Programı Duyurusu Metni (Revizyon) için tıklayınız