Bolu Yedigöller Millî Parkı’nda Sonbahar 1. Fotoğraf Yarışması

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Yarışma, özellikle sonbahar renklerinin güzelliğiyle tanınan Yedigöller Milli Parkı’nın doğal ve
estetik değerlerinin farklı bakış açıları ve sanatsal yorumlarla ortaya konmasını
amaçlamaktadır. Çalışma alanı milli park sınırları içidir. Yedigöller Milli Parkı’nın büyüleyici
peyzajlarının yanı sıra yaban hayatı türleri, ilgi çekici objeler ve detaylar da yarışma kapsamı
içindedir.

Bolu Yedigöller Milli Parkı’nda Sonbahar

Yarışma Sayısal kategoridedir.
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar:
 JPEG formunda;
 Kısa kenarı en az 20 cm olacak şekilde, 8 bit RGB, 300 dpi;
 Sıkıştırma oranı 12 olarak CD/DVD’ye kaydedilmiş olacaktır.
 Yarışmaya katılan fotoğrafların varsa orijinal RAW dosyası yoksa orijinal JPEG
dosyası aynı CD içinde RAW veya JPEG klasörü altında olacaktır.
 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir.
Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen
ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.

Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

 Yarışma, seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden
yakın akrabaları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 Fotoğrafların çekimi sırasında, fotoğrafçıların doğaya zarar verecek
davranışlardan kaçınmaları yarışma etiğinin temelini oluşturmaktadır.
 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül almış fotoğraflar
gönderilemez.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eser(ler)in tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir
fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan
kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl
süreyle kısıtlanır ve gereğinde yasal işlem yapılır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan
süresiz olarak men edilirler.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya da katılamazlar.
 Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri
alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal
edilmez.
 Seçici Kurul, en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, üç üyenin bulunmaması
durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir.
 Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları
geçerli olacaktır.
 Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 Yarışmada ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında ve TFSF web
sitesinde de yer alacaktır.
 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF yarışmalar yönetmeliği geçerlidir.

Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD üzerine beş rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır.
CD/DVD’ye kaydedilen fotoğrafların dosya adları başvuru formuyla örtüşmeli ve
adlandırmaları da rumuz ve sıra numarası şeklinde yapılmalıdır Örnek (37142 – 1).
Katılımcı başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğraflarını içeren CD/DVD ile birlikte bir zarf
içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazarak yarışma sekreterliğine gönderecektir.
Katılım Formu üzerine fotoğrafın nerede çekildiği (il, ilçe), ne zaman çekildiği (ay/yıl) mutlaka
yazılmalıdır.
Katılımcıya yarışma sekreterliğinden fotoğrafların alındığına dair bir teyit mesajı
gönderilecektir. Böyle bir mesajın alınmaması durumunda yarışma sekreterliği aranmalıdır.
CD/DVD’ler geri gönderilmeyecek, ödül ve sergileme alan (satın alınan) fotoğrafların dışında
kalan tüm sayısal kayıtlar TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

Fotoğraflar 1-30 Aralık 2013 tarihleri arasında,en son 30 Aralık 2013 saat 17.00’ye kadar
yarışma sekreterliğine elden teslim edilecek yada teslimat en son 30 Aralık 2013 saat 17.00
olacak biçimde posta/kargo ile gönderilecektir.

• Son Katılım Tarihi : 30 Aralık 2013 saat 17.00
• Seçici Kurul Toplantısı : 4 Ocak 2014
• Sonuç Bildirimi : 6 Ocak 2014
• Ödül Töreni ve Sergi : 15 Ocak 2014

• Birinci : 2000 TL + Sertifika
• İkinci : 1500 TL + Sertifika
• Üçüncü : 1000 TL + Sertifika
• Mansiyon (3 adet) : 500 TL + Sertifika
• Sergileme/Satın alma(30 adet) : 100 TL + Sertifika
Ödül, mansiyon alan ve sergilemeye değer bulunan eserler T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet
ortamında fotoğrafçının ismi açık olarak belirterek kullanılabilir. Kullanım hakkı eser sahibi ile
birlikte T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait olacaktır.

• Tansu GÜRPINAR FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Yaban Hayatı Uzmanı
• Dursun Ali SARIKOÇ FSK Onursal Başkanı
• Nusret Nurdan EREN İFSAK Onur Üyesi
• Sıtkı Fırat FSK Onur Üyesi
• Ömer Gemici BASAF Üyesi
• Fikret ÖZKAPLAN FSK Üyesi, AFIAP
• Erdem Karaağaç Bakanlık Koordinatörü, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

• TFSF Temsilcisi: Sami Türkay

Duygu Nazire Kaşıkcı
Fotoğraf Sanatı Kurumu
Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 22/2 Kızılay – ANKARA

Tel: 0312 230 46 16
E-posta: duygu.fsk@gmail.com

Sekreterliği, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından gerçekleştirilen yarışma,
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylıdır.
TFSF Onay No: 2013/82
Yarışmada Seçici Kurul Değerlendirme sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.