Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yeni Dönem Eğitimleri

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Yeni Dönem Eğitimleri Başlıyor.

– 01.10.2018 Bilgi Teknolojileri Yönetimi

– 01.10.2018 Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

– 01.10.2018 Proje Yönetimi

– 06.10.2018 İnşaat Proje Yönetimi

– 11.10.2018 Leadership Academy of Business

– 13.10.2018 Dijital Pazarlama İletişimi

– 22.10.2018 Uygulamalı Finansal Yönetim

– 24.10.2018 İnsan Kaynakları

– 26.10.2018 Nesilden Nesile Yönetim Akademisi

– 5.11.2018 Pazarlama ve Marka Yönetimi

– 12.11.2018 Etkinlik Yönetimi

– 12.11.2018 İnovasyon ve Girişimcilik

– 03.12.2018 Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi

BÜYEM, Boğaziçi Üniversitesi’nin 150 yılı aşkın tecrübeye dayalı bilgi birikimini ve dinamizme sahip eğitim anlayışını kurumsal olarak da sizlere sunuyor. Özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.

http://buyem.boun.edu.tr