Boğaziçi Üniversitesi Seminerleri

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Seminer Duyurusu

“Trends in Information Systems”
Seminerler Dizisi Kapsamında
… “Business Technology and Project Management in the Pharmaceutical Industry”

Suna Kuşadalı Öççetin
Solution Manager in Pfizer

Tarih: 27 Aralık 2011, Salı
Saat: 13.00
Yer: Hisar Kampüs-YBS Bölümü, Seminer Odas