Boğaziçi Üniversitesi

 
 

Öğrenci ödevleri ve akademik çalışmalarda intihal ve usulsüzlük tespiti amacıyla kullanılan Turnitin ve iThenticate programlarının kurumsal üyelik işlemleri tamamlanarak Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının kullanımına açılmıştır.
Bu programların etkin kullanımına yardımcı olmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri için bir kullanıcı eğitim semineri planlanmıştır. Seminer, 27 Şubat 2012 Pazartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında Natuk Birkan Binası İbrahim Bodur Oditoryumu’nda yapılacaktır.

Turnitin ve iThenticate ile ilgili detaylı bilgi ve kullanım kılavuzuna kütüphane web sayfasından erişilebilir:

http://www.library.boun.edu.tr/turnitin.php