Boğaziçi Üni. Öğretim Üyesi İlanı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25., 26. maddeleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili
maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Yardımcı Doçentler alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (6 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içindeRektörlüğümüze,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (4 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan ve belgeleyen dosya ile (4 nüsha) ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Aranan Nitelikler:
a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
b) Adayların köy çalışmaları, tarım sosyolojisi ve tüketim sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmaları ile bu alanlarda saha
çalışması ve yayınlarının olması gerekmektedir.
c) Adayların edebiyat, şiir ve hukuk çevirisi alanlarında deneyimli olmaları ile çok iyi derecede Japonca bilmeleri ve “Modern
Japon Edebiyatı Çeviri Tarihi” alanında uzman olmaları gerekmektedir.
d) Adayların Biyofotonik alanında, özellikle Optik Uyum Tomografisi (OCT) uygulamalarında tecrübeye sahip olması
gerekmektedir.
e) Adayların sınıf ortamında ikinci / yabancı dil edinimi ve yabancı dil öğrenimde bireysel farklılıklar konusunda ulusal ve
uluslararası yayınlarının olması gerekmektedir.
f) Adayların bilişsel ve gelişimsel robotik, robot öğrenmesi, robot sağlarlık modellemesi ve öğrenimi konularında uzmanlığının
olması gerekmektedir.
30.12.2015 tarihinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesi (www.dpb.gov.tr) ile Hürriyet gazetesinde
yayınlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.