BODY WORD

Plastinasyon kullanarak akademik çalışma için numune hazırlamak için dünya çapında 40 ülkede 400’den fazla plastinasyon laboratuarları vardır. Bütün bunlara rağmen, bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi, daha fazla araştırma için ihtiyaç çok büyüktür. Testler dokuların rengi tutmak ve korumak için zor olan göz gibi örnekleri, plastinasyon sonuçlarını geliştirmek için kullanılabilecek yeni polimer, örneğin, yapılması gerekir. Body Word