Bodrum Deniz Müzesi 5. Çocuk Resim Yarışması

Çocuk Resim Yarışması
Çocuk Resim Yarışması

Bodrum Deniz Müzesi, 5. Çocuk Resim Yarışması düzenliyor. Yarışma, Bodrum Yarımadası genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır. Yarışma konusu ise “OKSİJEN KAYNAĞIMIZ DENİZ”.

Yarışma, Bodrum Deniz Müzesi’nin deniz ve denizcilik kültürünü tanıtma ve sevdirme amacıyla düzenlediği bir etkinliktir. Yarışma, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

BODRUM DENİZ MÜZESİ 5. ÇOCUK RESİM YARIŞMASI

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Bodrum Deniz Müzesi

Yarışmanın Adı: Bodrum Deniz Müzesi 5. Çocuk Resim Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı: “OKSİJEN KAYNAĞIMIZ DENİZ”

Amaçlanan: “Oksijen Kaynağımız Deniz” başlığıyla, soluduğumuz havanın %70 kadarının denizlerdeki canlılar tarafından üretildiği gerçeğini öğrenmemiz, denizi korumanın önemini vurgulamamız amaçlanmıştır. Öğrencilerin bütünsel bağlamda denizi korumanın önemini anladıklarını, hangi deniz canlılarının dünyadaki oksijenin üretimine katkıda bulunduğunu araştırarak resimlerine aktarmaları beklenmektedir.

Ana çatıdaki amacımız, öğrencilerimizi araştırmaya teşvik etmek, sanatı sevdirmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktır.

Yarışmada İzlenecek Yol: İnternet üzerinden araştırmalar yapılabilir. Öğretmenlere danışılabilir. Aile fertleri/ büyükler ile konu hakkında sohbet edilebilir. Konu ile ilgili kitaplar taranabilir. Kütüphane ziyaretleri yapılabilir.

Kategoriler: İlkokul, ortaokul ve lise kategorisi olmak üzere yarışmada 3 (üç) kategori bulunmaktadır.

Katılım Şartları: Bodrum Yarımadası genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

Bodrum Yarımadası genelindeki her okuldan isteyen her öğrenci yarışmaya katılım gösterebilir.
Okul öğretmenlerinin okullarında yapmış oldukları elemelerden Bodrum Deniz Müzesi sorumlu değildir.
Bodrum Yarımadası dışından yarışmaya katılan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Seçici kurulda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma Şartları: Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

Her öğrenci 1 (bir) resim ile yarışmaya katılabilir.

Çalışmalar 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm boyutlarındaki resim kâğıdı üzerine yapılmalıdır. Mukavva, fon kartonu gibi farklı malzemeler üzerine çalışılmamalıdır. Her türlü teknik ve boya malzemesini kullanmak serbesttir.

Öğrenciler isterse resimlerine başlık verebilir.

Çalışmaların kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Katlanmış kâğıtlar ya da üzerinde boyanmamış alanlar bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmalar paspartusuz ve çerçevesiz olarak teslim edilmelidir.

Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı soyadı, okulu, sınıfı, okul ve kişisel telefon numaraları açık olarak yazılmalı ayrıca EK:1’de bulunan “Bodrum Deniz Müzesi 5. Çocuk Resim Yarışması Başvuru Formu” ve “Veli İzin Belgesi”, “Veli Muvafakatnamesi”, “Açık Rıza Onayı” ve “Aydınlatma Metni”
eksiksiz doldurulmalıdır. 18 yaşından küçük katılımcılar için EK:1 Başvuru Formu’nu katılımcının velisi, 18 yaşından büyük katılımcıların kendileri imzalamalıdır.

Başvuru Formu resimlerin arkasına yapıştırılmadan teslim edilmelidir.

Resimler ve “Bodrum Deniz Müzesi 5. Çocuk Resim Yarışması Başvuru Formu” Bodrum Deniz Müzesine son başvuru tarihine kadar elden teslim edilmelidir. Başvuru Formu, Bodrum Deniz Müzesinde, resimler teslim edilirken de doldurulabilir.

Bodrum Deniz Müzesine teslim edilen resimlerin, daha sonra başka bir resimle değiştirilmesiyle ilgili talepler olumsuz karşılanacaktır.

Yarışmayı kazananlara, şartnamenin “Başarı Ödülleri’” kısmında yazan hediyeler ve tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir. Tüm katılımcılar, sertifikalarını ödül töreninde veya daha sonra Bodrum Deniz Müzesinden teslim alabilecektir. Sertifikalar, katılımcıların adreslerine gönderilmeyecektir.

Yarışmaya katılan resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yerde yayınlanmamış olup özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilmeyecektir.

Bodrum Deniz Müzesi, yarışmaya katılan (derece alsın veya almasın) resimlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca resim, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemesinde/alanında eser sahibinin adı ile kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkına sahiptir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez.

Yarışma Takvimi:
SON KATILIM TARİHİ
Yarışmaya son katılım 12 Mayıs 2024 Pazar günü 17.30’a kadardır. Resimler ve Başvuru Formu bu tarihe kadar Bodrum Deniz Müzesine elden teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Bodrum Deniz Müzesine ulaşan resimler kabul edilmeyecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

DERECEYE GİRENLERİN AÇIKLANMASI
Dereceye giren çalışmalar, 17 Mayıs 2024 Cuma günü www.bodrumdenizmuzesi.ora/duyurular adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Yarışma sonuçları hakkında Bodrum Deniz Müzesi ek bir bilgilendirme yapmayacak, sonuçlar yarışmacılar tarafından takip edilecektir.

KAZANANLARIN MÜZE YETKİLİLERİNİ BİLGİLENDİRMESİ
Ödül almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 24 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 17.30’a kadar, 444 00 48/4225 numaralı telefondan Bodrum Deniz Müzesi yetkililerini bilgilendirmeli ya da bodrumdenizmuzesi@gmail.com e-mail adresine yazılı olarak bildirmelidir.
Katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci ödülü almaya hak kazanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ
Ödül töreni, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü, saat 13.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Ödül töreninin yeri ve saatinde değişiklik olması durumunda müze web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurular yapılacaktır.
**Bodrum Deniz Müzesi, etkinlik tarihini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. Müze programına göre etkinlik iptal edilebilir ya da düzenlemeler yapılabilir.

Seçici Kurul:
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Musa KÖKSAL Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Barış YILMAZ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Salih AKMAN Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen CAMBAZOĞLU

Başarı Ödülleri:
1. BAŞARI ÖDÜLLERİ: KATEGORİ (İLKOKUL)
Birinci Başarı Ödülü: Bisiklet
İkinci Başarı Ödülü: Sualtı Fotoğraf Makinesi
Üçüncü Başarı Ödülü: 2000 TL Hediye Çeki
İlkokul Teşvik Ödülü: Meraklı Minik + Bilim Çocuk + Bilim ve Teknik
Yıllık Abonelik
İlkokul Teşvik Ödülü: Meraklı Minik + Bilim Çocuk + Bilim ve Teknik
Yıllık Abonelik
İlkokul Teşvik Ödülü: Meraklı Minik + Bilim Çocuk + Bilim ve Teknik
Yıllık Abonelik

2. KATEGORİ (ORTAOKUL)
Birinci Başarı Ödülü: Kano
İkinci Başarı Ödülü: Sualtı Fotoğraf Makinesi
Üçüncü Başarı Ödülü: 2000 TL Hediye Çeki
Ortaokul Teşvik Ödülü: Teknik Çizim Seti
Ortaokul Teşvik Ödülü: Teknik Çizim Seti
Ortaokul Teşvik Ödülü: Teknik Çizim Seti

3. KATEGORİ (LİSE)
Birinci Başarı Ödülü: Kano İkinci Başarı Ödülü: Sualtı Fotoğraf Makinesi Üçüncü Başarı Ödülü: 2000 TL Hediye Çeki
*5 (beş) Adet 14 Yaş Üstü Teşvik Ödülü: Tüplü Dalış “Discovery Scuba Diving” Deneme Dalışı.
*SCA Yacht Özel Ödülü: 3000 TL Hediye Çeki
*Tüplü Dalış “Discovery Scuba Diving” Deneme Dalışı, 5 öğrenciye, her biri günübirlik bir dalış gezisine katılarak birer deneme dalışı gerçekleştirmek üzere verilen teşvik ödülüdür.
*SCA Yacht özel ödülü İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinin tamamını kapsayan seçici kurul ve SCA Yacht yönetiminin seçmiş olduğu 1 (bir) resim için geçerlidir. Hediye çeki, SCA Yacht tarafından belirlenen kitap ve oyun mağazasında kullanılmak üzere geçerli olacaktır.
Dergilerine 1 (bir) Dergilerine 1 (bir) Dergilerine 1 (bir)

Sponsorlar:
Bodrum Ticaret Odası
IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi
allkaria.com
Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü SCA Yacht
Happy Bubbles Dive Center Turkuaz Dive Center The Aegean Pro Dive Centre Aquapro Dive Center Aşkın Diving
İletişim: Çarşı Mah. Nazım Hikmet Sokak No.4/1 48400, Bodrum / Muğla
www.bodrumdenizmuzesi.org Tel: 444 00 48/4225
bodrumdenizmuzesi@gmail.com