Böcek Okulu

Proje Adı : Böfyap-Böcek Okulu

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş : Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Serdar TEZCAN

e-mail : serdar.tezcan@ege.edu.tr

Hedef Kitle : İlköğretim öğrencileri

Etkinlik Yeri : İzmir

Etkinlik Tarihleri : 27-29 Haziran 2011

BÖFYAP projesinin başlıca amaçları

Canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcek zenginliğinin farkına vardırılması,

Böcekler konusundaki doğru bilgilerin arttırılmasına bağlı olarak bilinçlenmenin arttırılması,

Böcek farkındalığının yaşama sokularak böceklerle daha sıcak ilişki kurulması,

Çoğunlukla yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkmış olan korku ve tiksinti gibi olumsuz duyguların azaltılarak, bunun yerine böcek sevgisinin ön plana çıkarılmasıdır.

2011 YILI BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ

DOĞA EĞİTİMLERİ