Blue Safe Mavi Kale Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

 

1. KONU:
Isı yalıtımının bireyleri ilgilendiren tasarruf, sağlık, konfor, güvenlik gibi etkilerinin yanı sıra
ülkeyi ve hatta dünyayı etkileyen ekonomik ve çevresel faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar,
yeterince bilinmemekte, dolayısıyla ülkemizdeki uygulamaların benzer ülkelerle
karsılastırıldığında oldukça alt seviyelerde olduğu görülmektedir.
Bu bilincin yaygınlasması için düzenlenecek olan Yalıtımın Mavi Yüzü projesi kapsamında
amatör ve profesyonel tüm katılımcılara açık bir fotoğraf yarısması organize edilmektedir. Bu
doğrultuda katılımcıların “yalıtım” konulu, yalıtım ve yalıtımın faydalarını anlatan fotoğraflar
beklenmektedir. Amaç, yalıtımı farklı bakıs açıları ile anlatmaktır.
2. YARISMA KATILIM KOSULLARI:
Yarısma seçici kurul üyeleri dısında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
Yarısmaya gönderilen fotoğraflar ulusal veya uluslararası yarısmalarda ödül almıs olabilir.
Katılımcı yarısmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan
bu beyanları dısında hareket ettiği anlasılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü
kazanımları geri alınır.
Yarısmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmis
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değisiklikleri yapan kisilerin katılımı iptal edilir, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmis kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarısmaya katılamazlar.
Yarısmacılar siyah&beyaz veya renkli en çok 5 eserle yarısmaya katılabilirler.
Eserler 300 dpi, büyük boy baskıya elverisli olacak sekilde yüksek çözünürlükte, JPEG
formatında, kısa kenarı en az 2.500 piksel olmalıdır.
Eserler CD/DVD ye kayıt ederek gönderilmelidir. CD/DVD kaydı olmayan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta olarak gönderiler kabul edilmeyecektir.
CD içine kaydedilen fotoğraflara, katılım formuyla eslesecek sekilde sırası ile rumuz, sıra
numarası ve eser adı dosya kayıt adı olarak seçilmelidir. CD üzerine sadece 6 rakamdan
olusan rumuz yazılmalıdır. (örnek : 123456) .
Yarısmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra CD ile birlikte ayrı bir
zarfa koyarak, üzerine 6 rakamdan olusan rumuzunu yazmalı ve Fotoğraflar
postada/kargoda zarar görmeyecek sekilde paketlenerek CD ve basvuru formu ile birlikte
Madde 5′te belirtilen son teslim tarihine kadar Madde 9′daki yazısma adresine saat 17.00 a
kadar gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Bu tarih ve saatten sonra gelen basvurular
kabul edilmeyecektir.
Yarısmaya Kalekim, Mardav, Dow Chemical firmalarında çalısanlar ve çalısanların 1. Derece
yakınları katılamaz.
3. ÖDÜLLER:
Birinci Ödül : 6000 TL
Đkinci Ödül : 5000 TL
Üçüncü Ödül : 3000 TL
Mansiyon (4Adet) : 1000 TL
Sergilemeler 100 TL den satın alınacaktır.
4. DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın yoluyla,
www.yalitiminmaviyuzu.com adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödül ve
plaketleri, düzenlenecek basın toplantısında takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu
eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette
itiraz edilmeyecektir.
5. YARISMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 04.11.2011
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 16.11.2011
Sonuçların Açıklanması : 21.11.2011
Ödül Töreni ve Sergi : 07.12.2011
6. SEÇİCİ KURUL
Bennu Gerede – Fotoğrafçı
Hakan Hatay – Fotoğrafçı
Yrd. Doc. Dr. A. Beyhan Özdemir – Dokuz Eylül Ünv. Fotoğraf Bölüm Baskanı
Alper Doğruer – Mardav Pazarlama ve Satıs Direktörü
Altuğ Akbas – Kalekim Pazarlama Direktörü
7. YAYIN-TELİF HAKKI
Yarısmada ödül alan ve satın alınan eserlerin kullanım ve sergileme hakları eser sahibiyle
birlikte Blue’Safe Mavi Kale’ye aittir. Bu eserler ve CD’leri Blue’Safe Mavi Kale arsivinde
kalacaktır. Dereceye giren eserler Blue’Safe Mavi Kale tarafından tanıtım amaçlı kitap,
brosür, afis, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek kosuluyla
kullanılabilir. Ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak-2011 kitabında kurumumuza
ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
Firma bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine
ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Katılımcılar sartname hükümlerini aynen kabul ederler.
ESERLERİN İADESİ
CD/DVD ler iade edilmeyecek TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
BASVURU ADRESİ ve YARISMA SEKRETERYASI
Yarısmanın sartnamesi ve her türlü açıklayıcı bilgi, asağıdaki adresten sahsen, posta veya eposta
yolu ile istenebilir.
Burcu Nur Çitoğlu
Guide Đletisim
Süleyman Seba cad. Acısu sok. 2/9 Maçka / ĐSTANBUL
Telefon: 0 212 327 84 86
Faks: 0 212 327 84 89
E-posta: [email protected]
Web : www.yalitiminmaviyuzu.com
Yarısmamız TFSF 2011/59 Numara ile onaylanmıstır
Yarısma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.