Ana Sayfa İlk Orta Okul Öğrenci Yarışmaları Blok Tabanlı Programlamayla Zeka Oyunu Geliştirme Yarışması

Blok Tabanlı Programlamayla Zeka Oyunu Geliştirme Yarışması

Aydın Dijital Dönüşüm Projes Blok Tabanlı Programlamayla Zeka Oyunu Geliştirme Yarışması düzenlenmektedir.

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim ile bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları bireylerden beklenen rolleri doğrudan etkilemiştir. Bu değişim; bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bireyler yetiştirilmesini gerektirmektedir. Bu gerekliliğe binaen, bilgisayar bilimleri alanına ilgili ve bu konuda yetenekli öğrencilerin uygun ortam ve rehberlik sağlanarak gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla “Aydın Dijital Dönüşüm Projesi” yürütülmektedir.

Aydın Dijital Dönüşüm Projesinin 4. Faaliyet Alanı çerçevesinde müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel ortaokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak “BLOK TABANLI PROGRAMLAMA İLE ZEKA OYUNU GELİŞTİRME” adlı yarışma düzenlenmiştir. Geleceğin Progamcıları olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, Scratch (scratch.mit.edu) Blok Tabanlı Kodlama Programında kendi yaratıcılıklarını kullanarak geliştirdikleri Zeka Oyunu Yazılımlarıyla yarışmaya katılacaklardır. Bu yarışma ile Milli Teknoloji hamlesinin proje odaklı erken yaş eğitimleri ve teknoloji yarışmaları gibi uygulamaların yaygınlaştırılması önceliğine de katkı sağlanması hedeflenmektedir.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BLOK TABANLI PROGRAMLAMA İLE ZEKA OYUNU GELİŞTİRME
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Konu
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim ile bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları
bireylerden beklenen rolleri doğrudan etkilemiştir. Bu değişim; bilgiyi üreten, hayatta işlevsel
olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim
becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki
bireyler yetiştirilmesini gerektirmektedir. Bu gerekliliğe binaen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Aydın Valiliğinin 31.12.2021 tarih ve 40280649 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren, bilgisayar
bilimleri alanına ilgili ve bu konuda yetenekli öğrencilerin uygun ortam ve rehberlik sağlanarak
gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla “Aydın Dijital Dönüşüm Projesi” yürütülmektedir.
Aydın Dijital Dönüşüm Projesinin 4. Faaliyet Alanı çerçevesinde müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel
ortaokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak “BLOK TABANLI
PROGRAMLAMA İLE ZEKA OYUNU GELİŞTİRME” adlı yarışma düzenlenmiştir.

2. Amaç
Bu yarışmayla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm ortaokullarda
öğrenim görmekte olan öğrencilere algoritmik düşünme ve kodlama becerisi kazandırmak
amaçlanmıştır.
Bu amaç ile Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesinde belirtilen öğrencilere bilişimle
üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri
yürütülmesi hedefine katkı sağlanacaktır.

3. Genel Kurallar
– Yarışmaya Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm ortaokullarda
öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilirler.
– Yarışmaya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde ya da bireysel olarak katılım
sağlanabilir. Yarışmaya katılan takımın veya öğrencinin bir danışman öğretmeni olması
zorunludur. Danışman öğretmen birden fazla takıma veya öğrenciye danışmanlık
yapabilecektir.
– Yarışmaya katılan yarışmacılardan SCRATCH programıyla (https://scratch.mit.edu/)
zeka oyunu yazılımı geliştirmeleri beklenmektedir.
– Yarışmacılar daha önce ödül almamış, başka bir alanda kullanılmamış ve kendilerine
ait özgün bir (1) adet SCRATCH ile hazırlanmış zeka oyunuyla yarışmaya katılabilecektir.
Oyunun içeriği, konusu, hedef kitlesi, zorluk derecesi, bir ya da daha fazla bölüm barındırması
gibi hususlar yarışmacının tercihine bırakılmıştır.
– Yarışma başvurusu 20 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
– Başvurular danışman öğretmen tarafından https://forms.gle/FeKKV3d4Be3UyYnv5
adresindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru formununa Aydın İl
Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE WEB sitesinden de (aydinarge.meb.gov.tr) ulaşılabilir.
Bu formda belirtilen tüm alanlar doldurulacaktır.
– Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri projelerin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından fiziki ve dijital ortamlarda paylaşılmasına izin verdiğini kabul eder.
– Projelerin tamamında ya da herhangi bir bölümünde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan
hüküm ve ifadelerden herhangi birine sözlü, yazılı ve görsel aykırılık bulunmamalıdır. Bu
konudaki sorumluluk danışman öğretmene aittir.
– Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yarışma şartnamesinde değişiklik yapma ya da
yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
– Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi düzenleme kuruluna
aittir.
– Yarışmacının yapmış olduğu hatalı başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
– Bu şartnamede 11.04.2022 tarihinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
değişiklik yapılmıştır. Bu tarihten önce yayınlanan şartnameler geçersizdir.

4. Düzenleme Kurulu
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme-2 Şubesi AR-GE Birimi personeli
yarışmanın düzenleme kurulunu oluşturmaktadır.

5. Değerlendirme Kurulu ve Değerlendirme İş ve İşlemleri
– Değerlendirme kurulu; iki bilişim teknolojileri öğretmeni, bir matematik öğretmeni,
bir görsel sanatlar öğretmeni, bir ADÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
bölümü öğretim üyesi ve bir akıl ve zeka oyunları eğitmeni olmak üzere altı kişiden
oluşmaktadır.
– Projeler, aşağıdaki değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirme kurulu
tarafından değerlendirilecek, sonuçlar düzenleme kuruluna bildirilecektir.

– Değerlendirme kriterleri şunlardır:
* Yenilikçilik, Özgünlük
* Yarışmanın amacına uygunluk
* Yöntem ve Teknik
* Görsel Estetik
* Uygulanabilirlik
* Hedef Kitleye uygunluk

6. Başvuru Şekli
– Yarışmacılar öncelikle https://scratch.mit.edu/ adresinden sisteme üye olacaklar,
çalışmalarını bu platform üzerinden geliştireceklerdir. Yarışmacılar tamamladıkları
çalışmaları .sb3 uzantısıyla bilgisayarlarına kaydetmelidirler. Kaydedilen bu oyun
dosyası genel kurallarda belirtilen başvuru formu ile sisteme yüklenmelidir.
– Başvuru formuna yüklenecek oyun dosyasının 10 MB’tan büyük olmaması tavsiye
edilmektedir. 10 MB’tan büyük olması durumunda bir depolama alanına (google drive
vb.) yüklenerek ilgili dosyaya ulaşılabilecek (paylaşım ayarlarının herkese açık şekilde
ayarlandığından emin olunuz) link formda belirtilen alana girilmelidir.
– https://scratch.mit.edu/ platformunda oluşturulan oyunun linki (Örnek:
https://scratch.mit.edu/projects/012345678/) başvuru formunda belirtilen ilgili alana
girilecektir.
– Sisteme yüklenen oyun dosyası ve oyun linkindeki projenin içeriği birebir aynı
olmalıdır.
– Yarışmacılar geliştirdikleri yazılımın hitap ettiği hedef kitleyi başvuru formunda ilgili
alanda belirtmelidir.
– Başvuru formunda kişisel bilgiler doldurulmalıdır. Geliştirilen projenin oluşturulma
aşamaları ve oyunun tanıtımı 500 karakteri geçmeyecek şekilde başvuru formunda
ilgili bölüme yazılmalıdır.
– Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE WEB sitesi duyurular bölümünde bulunan Blok Tabanlı Programlama İle Zeka
Oyunu Geliştirme Yarışması İzin Belgesi doldurarak imzalanacaktır. İmzalanan bu
belge taranarak ya da okunaklı olacak şekilde fotoğrafı çekilerek başvuru formu
doldurulurken sisteme yüklenecektir.
– Danışman öğretmen tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE WEB sitesi
duyurular bölümünde bulunan Katılım Beyan Belgesi doldurularak imzalanacaktır.
İmzalanan bu belge taranarak ya da okunaklı olacak şekilde fotoğrafı çekilerek
başvuru formu doldurulurken sisteme yüklenecektir.
– Yarışmada dereceye giren takımların eserlerini, 20 Mayıs 2022 tarihinde halkın
ziyaretine açık olarak yapılması planlanan Aydın Teknoloji Şenliğinde komisyon
kararına gerek kalmaksızın sergilemelerine olanak tanınacaktır.

7. Yarışma Sonuçları ile ilgili işlemler
– Yarışma sonuçları düzenleme kurulu tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde Aydın İl Milli
Eğitim Müdürlüğü WEB sitesinde (aydin.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
– Yarışma neticesinde başarılı çalışmalar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya
hesaplarında ve web sitelerinde sergilenecektir.

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 + 13 =

Exit mobile version