Bize Öğretmenini Anlat konulu Kompozisyon Yarışması

Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik; öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek, Türkçenin zengin ve doğru kullanımını teşvik etmek ve öğretmen öğrenci arasındaki bağların kuvvetlenmesine katkı sağlamak amacıyla Bize Öğretmenini Anlat konulu “Kompozisyon Yarışması” düzenlenmektedir.

BİZE ÖĞRETMENİNİ ANLAT KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Anafartalar ilkokulu Müdürlüğü (GAZİEMİR/İZMİR )

YARIŞMANIN ADI: Bize Öğretmenini Anlat

YARIŞMANIN TÜRÜ: Kompozisyon

YARIŞMANIN KONUSU: Öğrencilerin kendi ifadeleriyle öğretmenlerine karşı olumlu duygu ve düşüncelerini kompozisyon kurallarına uygun olarak yazmaları.

HEDEF KİTLE: Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ülkemiz genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul öğrencileri katılabilecektir.

YARIŞMANIN AMACI:
1- Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve gözlemlerinden yola çıkarak yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek.
2- Türkçenin zengin ve doğru kullanımına katkı sağlamak.
3- Öğrencilerin öğretmenlerine karşı olumlu görüşlerini ifade etmelerini sağlayarak öğretmen öğrenci arasındaki bağların kuvvetlenmesine katkı sağlamak
4- Yarışma sonunda yayımlanmaya değer görülen eserleri, eser sahiplerinin iznini almak kaydıyla, bir kitap haline getirerek öğretmenlere karşı olumlu duygu ve düşüncelerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak.

YARIŞMANIN KOŞULLARI:
1- Yarışmaya her öğrenci en fazla 1 (Bir) eser ile katılabilecektir.
2- Yarışmaya gönderilen eserler kompozisyon kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
3- Yarışmaya gönderilecek eserlerin alıntı olmaması, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş ya da herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Bu konuda hukuki sorumluk eser sahibine aittir.
4- Yarışmaya gönderilen eserler katılımcıya tekrar gönderilmeyecektir.
5- Yarışmaya gönderilecek eserler Microsoft Word programı ortamında A4 ölçülerinde Times New Roman karakterinde,12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Kompozisyonların uzunluğu 2 (iki) sayfayı geçmeyecektir.
6- Eserler ile birlikte eseri yazan öğrenci ve yasal velisi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formları gönderilmelidir.
7- Başvuruların şartnameye uygunluğuna okulumuz inceleme kurulu tarafından karar verilecektir. Başvuru şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8- Yarışmaya katılan eserlerde gerek görüldüğü takdirde seçici kurul öğretmenleri tarafından editörlük çalışması yapılabilir.
9- Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Eser sahiplerinin izni alınmak kaydıyla seçici kurulumuz tarafından uygun görülen eserlerin derlenerek kitap haline getirilmesi planlanmaktadır. Kitap yayınlanması için yeterli eserin seçilememesi durumunda kitap basım çalışması seçici kurulumuz tarafından iptal edilebilecek ancak ödüller ilan edilen sahiplerine teslim edilecektir.
10- Yarışma şartlarına aykırı başvuru yapıldığı tespit edilmesi halinde yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun başvuru seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Yarışmaya başvuran tüm adaylar ve yasal vasileri bu şartnamede yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar ve Anafartalar İlkokulu Müdürlüğü ve komisyon üyeleri bu konuda sorumluluk kabul etmez.
12- Anafartalar ilkokulu Müdürlüğü gerek gördüğü takdirde şartnamede iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir
13- Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
14- Uyuşmazlık ve tereddüt hallerinde Anafartalar İlkokulu Müdürlüğünün kararları geçerli kabul edilecektir.

ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ:
Ülke geneline duyuru yapıldıktan sonra eserler ile birlikte imzalanmış başvuru formları en geç 23/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar Anafartalar İlkokulu Müdürlüğüne ait bizeogretmeninianlat@gmail.com adresine mail yoluyla gönderilecektir. Başvuru formları imzalandıktan sonra taranarak ya da fotoğrafı çekilerek mail adresine gönderilebilir. Son teslim tarihinden sonra gönderilen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Eserler bireysel olarak gönderilebileceği gibi her öğrenci için ayrı ayrı doldurulmuş formlarının da eklenmesi koşuluyla okul müdürlükleri ya da sınıf öğretmenleri tarafından toplu olarak da gönderilebilir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
NO: YARIŞMA AŞAMALARI TARİH
1 Başvuru ve duyurunun yapılması 27/02/2018
2 Kompozisyonların son teslim tarihi 23/04/2018
3 Komisyon Çalışmaları 24/04/208-05/05/2018
4 Dereceye giren öğrencilerin ilanı 06/ 05/2018
5 Derlenen kitabın basım ve dağıtımı 07/05/2018- 07/08/2018

Yarışmada dereceye giren öğrenci ve eserleri ile hazırlanacak kitapta yer alacak eserler Anafartalar ilkokulu’nun resmi internet sitesi olan http://gaziemiranafartalar.meb.kl2.tr adresinden ilan edilecektir. Kitapta yer alacak eserler komisyonumuzca belirlenir ve bu konuda her türlü değişikliği yapma hakkı komisyonumuza aittir. Kitapta yayınlanması uygun görülen eserler de yarışma sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

ÖDÜLLER:
Birinciye: 3 Çeyrek Altın
İkinciye: 2 Çeyrek Altın
Üçüncüye: 1 Çeyrek Altın

l.Olan öğrencinin öğretmenine: 1 Çeyrek Altın
En fazla eser gönderen okul müdürlüğüne: Plaket
ilk 3 dereceye giren öğrencinin öğretmenine: Plaket

SORULARINIZ İÇİN:
Anafartalar ilkokulu: Aktepe Mahallesi 103 Sokak No:l GAZİEMİR/İZMİR Tel: 0232 264 55 55 Mail: bizeogretmeninianlat@gmail.com

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Değerlendirme sonuçlarına itiraz kabul edilmeyecektir.

(Kişinin Açık Rızası Olmak Kaydıyla) ÖĞRENCİ VELİSİNİN:
ADI-SOYADI: TEL:
E-Mail:
ÖĞRENCİNİN:
ADI-SOYADI: OKULU:
SINIFI: OKULUN BULUNDUĞU İL-İLÇE
İMZASI:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.