Bizde Her Yer Doğa: Trabzon’da Doğa Eğitimi

TÜBİTAK’ın 4004 Kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde desteklenen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü tarafından yürütülen “Bizde Her Yer Doğa: Trabzon’da Doğa Eğitimi” projesi kapsamında Altındere Vadisi Milli Vadisi, Sümela Manastırı, Uzungöl Tabiat Parkı, Çal Mağarası, Atatürk Köşkü, Ayasofya Müzesi gibi doğal ve kültürel özelliklere sahip alanlarda doğa eğitimleri gerçekleştirilecektir. Adsız
Eğitimler, 2013 yılı Eylül ayı içerisinde bir haftalık dönemler halinde 3 ayrı etkinlik takvimi içinde yapılacak ve her eğitim döneminde 25, toplamda ise 75 kişilik katılımcı grubu eğitim almış olacaktır. Eğitimlere Türkiye’nin her yerinden Anaokulu veya Okul öncesi öğretmenleri, Sınıf öğretmenleri, Biyoloji öğretmenleri, Fen Bilgisi öğretmenleri, İzci lider öğretmenleri ve bu bölümlerin lisans ve lisansüstü öğrencileri Başvurabilmektedir. Katılımcıların Trabzon’a ulaşım masrafları hariç diğer bütün giderleri (konaklama-yemek-eğitim alanlarına ulaşım) proje tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda katılımcılardan başarılı olanlara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Amaç
Projeye dahil olacak katılımcıların aşağıdaki çıktıları sağlayarak projeyi tamamlamaları amaçlanmaktadır:
Doğa ve Ekoloji ile ilgili kavramsal bilgiyi yaşayarak ve yaparak öğrenerek doğaya yönelik ekolojik bir bakış açısı sağlamak
Dünya ve Türkiye biyolojik çeşitliliği ile ilgili gerekli bilgiyi edinerek, kıyaslama yapabilme becerisi edinmek
Türkiye’nin önemli biyolojik çeşitlilik unsurlarını bizzat doğa’da görerek tanıma becerisi kazanmak
Doğa ile ilgili bilimsel süreçleri yerinde görmek
Trabzon ve civarında bulunan Milli Park, Tabiat Parkı, Özel Çevre Koruma Alanı, Sulak Alanlar, Jeomorfolojik oluşumlar gibi korunan doğal alanları tanıyarak, bu alanlarda yaşayan flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, bilgi dağarcığına doğal-ekolojik unsurlar eklemek
Dağ Horozu, Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Karaca, Ayı gibi Türkiye’nin nadir ve önemli yaban hayvanlarını bilimsel uzmanları rehberliğinde doğal yaşama ortamlarında görerek ve izleyerek, doğal denge içerisindeki konumlarını öğrenme fırsatı yakalamak
Öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencileri gibi ilgi gruplarının doğal ortamlarda bir araya getirilmesiyle, disiplinler arası düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek
Doğaya ait yükleneceği bilgi donanımı ile beraber, doğayı ‘’görme’’ ve “gösterebilme” kabiliyeti edinerek öğrencileri ve çevrelerini etkileme gücü kazanmak
“Doğa gönüllüsü” olarak projeden ayrılmak

Eğitim Noktaları
Uzungöl Tabiat Parkı
Altındere Vadisi Milli Parkı
Sümela Manastırı
Karaca Mağarası
Çal Mağarası
Atatürk Köşkü
Ayasofya Müzesi

Eğitim Takvimi
I.Eğitim Dönemi 01-07 Eylül 2013

II.Eğitim Dönemi 08-14 Eylül 2013

III.Eğitim Dönemi 15-21 Eylül 2013

Kimler başvurabilir?
Öncelik; Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Çocuk Esirgeme Kurumu veya Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO)’ndan başvuru yapanlarda olmak üzere;
Anaokulu veya Okul öncesi öğretmenleri
Sınıf öğretmenleri,
Biyoloji öğretmenleri,
Fen Bilgisi öğretmenleri,
İzci lider öğretmenleri
ve bu bölümlerin lisans ve lisansüstü öğrencileri
proje kapsamında başvuruda bulunabilirler.
Başvuruda bulunacak olanların;
Daha önce TUBİTAK’ın doğa eğitimlerinden herhangi birine katılmamış olması,
İlgi alanları itibariyle; doğa, ekoloji, insan, çevre vb. konularda genel kültüre sahip olması,
Arazide çalışma yapmaya engel bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.

Konaklama
Eğitimlerin ilk 3 günü KTÜ Konukevi, sonrasında ise 3 gece Uzungöl İnan Kardeşler (Hüseyin İNAN) Tesislerinde konaklanılacaktır.
Eğitim dönemlerinde konaklama yerlerinde katılımcılara ait rezervasyonlar önceden yapılmıştır. Projeye gelen katılımcıların 1. Etkinlik dönemi için; 1 Eylül 2013’de Trabzon’da olacak ve 7 Eylül 2013’de ayrılacak, 2. Etkinlik dönemi için; 8 Eylül 2013’de Trabzon’da olacak ve 14 Eylül 2013’de ayrılacak ve 3. Etkinlik dönemi için; 15 Eylül 2013’de Trabzon’da olacak ve 21 Eylül 2013’de ayrılacak şekilde geliş-gidiş biletlerini ayarlamaları gerekmektedir. Bu tarihler dışında yapılacak konaklamalar projemiz tarafından karşılanmamaktadır.

Önemli Tarihler

I.Eğitim Dönemi (01-07 Eylül 2013)
II. Eğitim Dönemi (08-14 Eylül 2013)
III. Eğitim Dönemi (15-21 Eylül 2013)
Son Başvuru Tarihi: 29 Temmuz 2013
Asil ve Yedek Katılımcı Listesinin Açıklanması: 30 Temmuz 2013
Katılımcılardan Geri Dönüş Alınması: 30-31 Temmuz 2013
Kesin Katılımcı Listesinin Açıklanması: 02 Ağustos 2013

İletişim
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü,Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı
4623773496
4623257499
bizdeheryerdoga@gmail.com
ebubekirgundogdu@gmail.com