Biz Kimiz: Geleceğin Mühendisleriyiz Bilim Kampı

“Biz Kimiz: Geleceğin Mühendisleriyiz Bilim Kampı”
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
“Doç. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU”
svssonmezoglu@kmu.edu.tr
PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ
“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi”

Bu projede ortaöğretim (Lise 2 ve 3. sınıf) öğrencilerine, mühendislik bilimleri konusunda günlük uygulamaların ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, deneyler ile bilimsel yöntemin kavratılması ve mühendislik bilimine yönelik olumlu tutumun geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Gıda Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği gibi çeşitli mühendislik bilim dallarını yakından tanıma fırsatı bulacak olan öğrenciler bu bölümlere ait deney düzenekleri ile birçok etkinliği tamamlayarak mühendisliğin temel ilkelerini eğlenerek öğreneceklerdir.
Eğitim süresince yapılacak eğitim ve faaliyetler ile öğrencilerin bilimsel yöntemleri kullanarak proje üretmeleri, deney etkinliklerinde bilimsel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Gün içerisinde yapılacak faaliyetlere ek olarak düzenlenecek gezi ve organizasyonlarla da bilimsel faaliyetlerin yanı sıra sosyal anlamda da geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasıyla öğrencilerin bilinçlendirilmesi, pratik uygulamalar geliştirebilmeleri ve bu konuları içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Program boyunca öğrencilerin kaynak kitapları ve yayınları takip etmeleri sağlanarak, bilime yönelik okuma alışkanlıkları da geliştirilecektir.
Bu proje, Üniversite, Milli Eğitim, Yerel Yönetimler ve Üniversite Öğrenci Topluluklarının katkıları ile sürekli hale getirilecektir. Bu sayede mühendislik bilimine ilgi duyan, temel ilkeleri kolaylıkla yaşamlarına geçirebilen ve kullanabilen, bu alandaki teknolojik gelişmelere duyarlı bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
Eğitim Süresi: 05-09 Mayıs 2014
Etkinlikte Gerçekleştirilecek olan Deneysel Çalışmalar:
Kendi Robotunu Kendin Yap
Web Sayfamı Yapıyorum

Kendi DNA’mı Görüyorum

Elmadan Cips Olur mu?

Güneş Pilimi Kendim Yapıyorum

Nano Malzemeyi Görüyorum

Geleceğin Mühendis Adayları Beton Döküyor

CNC Tezgahında Adımı Yazıyorum