Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri – Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri Çevrimiçi (Online) Eğitim

Eğitim Etkinlikleri
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ÖLÇÜM SÜREÇLERİ: ENVANTER, VERİ TRANSFER VE HESAPLAMA TEKNİKLERİ

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında online olarak gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK AMACI

Biyolojik çeşitlilik canlı toplumları üzerine çalışan bütün disiplinlerin odak konularından biridir. Biyolojik çeşitlilik konuları itibariyle tür çeşitliliği, taksonomik çeşitlilik, fonksiyonel çeşitlilik, yapısal çeşitlilik ve genetik çeşitlilik olarak ayrılmaktadır. Biyolojik çeşitliliğinin bahsi geçen bütün bu konuları içinde çeşitlilik, temel olarak alfa (birim içi), beta (birimler arası) ve gama (toplam) düzeylerinde hesaplamaktadır. Biyolojik çeşitlilik hesabında birçok formül, entropi eşitliği ve indis kullanılmaktadır.

Bu eğitim kapsamında tür çeşitliliğine odaklı indis ve entropi eşitlikleri konusunda eğitim verilecektir. Tür çeşitliliğinde kullanılan eşitliklerin birçoğu fonksiyonel, taksonomik, yapısal ve genetik çeşitlilik alanlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu eğitim kapsamında katılımcılara sadece tür çeşitliliğe yönelik hesaplar öğretilmeyecek aynı zamanda fonksiyonel çeşitlilik, taksonomik çeşitlik, yapısal çeşitlik veya genetik çeşitlik hesaplarına da aşina olması sağlanacaktır.

Eğitim sürecinde katılımcılar, bütünsel olarak biyolojik çeşitlik bileşenlerinin hesabına yönelik envanter, veri dönüştürme ve hesaplama yöntemlerini öğrenecektir.

Bu eğitim projesi katılımcıların kendi ilgi alanları veya çalıştıkları konudaki biyolojik çeşitlilik ölçüm süreçlerini rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.

TÜBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı tarafından desteklenen tamamen Türkçe olan Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biçeb) Hesaplama Yazılımının (117O983 No’lu proje) katılımcılara fayda sağlayacak şekilde kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Biyolojik çeşitlilik ölçüm süreçlerinin bilinmesi, biyolojik çeşitliliğe yönelik projelerin şuurlu hazırlanmasının temelini oluşturmaktadır.

Bu eğitim projesi ile katılımcılar biyolojik çeşitliliğin hesaplanmasına yönelik olarak;

 Nasıl envanter yapmaları gerektiği,

 1. Nasıl veri dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri,
 2. Alfa çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
 3. Beta çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
 4. Gama çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
 5. Biyolojik çeşitlilik hesaplamalarında TÜBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında destek alınarak hazırlanan ve tamamlanan “Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biçeb) Hesaplama Yazılımı” projesinden (117O983 No’lu proje) elde edilen programı nasıl kullanabileceklerini,
 6. Hangi şartlar altında hangi indis yada indisleri kullanmalarının daha doğru olacağını,
 7. Hesaplanan çeşitlilik bileşenlerini ekolojik açıdan nasıl yorumlayabileceklerini öğreneceklerdir.
 8. Katılımcılar proje boyunca öğretilecek tüm hesaplama tekniklerinin matematiksel eşitliklerine büyük oranda aşina olabileceklerdir.
 9. Katılımcılar biyolojik çeşitlik sözleşmesi çerçevesinde çeşitlilik ölçüm ve teknikleri ile kendi uzmanlık alanları veya çalışma konularını bağdaştırabileceklerdir.
 10. Biyolojik çeşitliliğe yönelik plan, program ve projeleri nasıl hazırlayabilecekleri veya nasıl katkı sağlayabilecekleri konularında önemli bir aşama kaydedeceklerdir.
 11. Katılımcılar ileriki yıllarda veri madenciliği alanında entropik modelleme teknikleri veya karar ağaçları konularına eğilecek olurlarsa, bu eğitimde öğrenecekleri eşitlikler ile o konuları kavramaları daha kolay olacaktır.
 12. Katılımcılar biyolojik çeşitliliğin hesaplanması, modellenmesi ve haritalanması üstüne yapılmış çalışmaları veya yazılmış makaleleri çok daha kolay ve hızlı anlayabileceklerdir. Bu bağlamda eğitim projesi katılımcıların hedeflerini belirlemede, kavramsal açıdan kendilerini geliştirmede ve araştırmaya yönelik strateji belirlemede daha etkin ve motivasyonlu olmalarına katkı sağlayacaktır.
 13. Bu eğitimde öğretilecek olan indisler, eşitlikler veya entropik ölçümler evrensel eşitlikler olduğundan katılımcılar bunları sadece kendi alanlarında değil aynı zamanda farklı disiplinlerde de uygulayabilirler. Bu sebepten bu eğitim projesi katılımcıların diğer disiplinlerle daha fazla dirsek temasında olmasına katkı sağlayabilecek niteliktedir.

Etkinlik Programı 01_04_Haziran_2021_cevrimici_program

Etkinlik Tarihi: 01-04 Haziran 2021

Eğitimenler

Sıra No Eğitici Adı – Soyadı
1 Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN
2 Prof.Dr. Ferhunde Hayırsever TOPÇU
3 Prof. Dr. Gamze Özel KADILAR
4 Prof.Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
5 Prof.Dr. Serkan GÜLSOY
6 Doç. Dr. Ahmet MERT
7 Doç.Dr. Halil SÜEL
8 Doç. Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ
9 Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK