Biyoloji Projesi SU BUHARI DİSTİLASYONU YÖNTEMİ

SU BUHARI DİSTİLASYONU YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN ARDIÇ AĞACI MEYVESİ (JUNİPERUS
EXCELSA EXCELSA) YAĞININ EPİDERMOİD KANSERİ (A431) VE AKCİĞER KANSERİ (A549)
HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Biyoloji Projesi

Proje Öğrencileri
Özge Ceren APALI
Mehmet Can DURSUN

Danışman
Nihal KUZU

Bu çalışmada, İsparta florasında yetişen Juniperus excelsa M. BIEB. subsp. excelsa (J. excelsa excelsa) ‘nın meyvelerinden su buharı distilasyonu yöntemi ile elde edilen ardıç yağının A431 (epidermoid kanseri) ve A549 (akciğer kanseri) hücrelerinde sitotoksik etkisi araştırılmıştır. Çalışmayı yürüttüğümüz Cupressaceae familyasının 60’a yakın alt türünden biri olan Juniperus excelsa bitkisi; Türkiye’de Akdeniz, Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.

Boz ardıç meyvelerinden su buharı distilasyonu yöntemi ile elde edilen yağın A431 ve A549 kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisini ölçmek için Hücre Canlılık Testi (Cell Titer-BlueR Cell Viability Assay Kiti) uygulanmıştır. Bu test sonuçlarıyla ardıç yağımızın A431 ve A549 hücrelerinde en çok 800pg/ml konsantrasyon¬larında sırasıyla %83 ve % 84’lük oranda sitotoksik etki gösterdiğini kanıtladık. Bu sonuçlar da ardıç yağımızın A431 ve A549 kanser hücreleri üzerinde yüksek derecede sitotoksik bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Bu projeyle bizim amacımız, günümüzde sık rastlanılan kanser türlerinden olan akciğer ve epidermoid kanserlerinin tedavisinde kullanılan kimyasal maddelerin yerine ülkemizde yaygın olarak bulunan boz ardıç ağaçlarının meyvelerinden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilen ardıç yağının tedavi ürünü olarak kul¬lanımının araştırılmasıdır.