BİYOLOJİ PROJESİ – SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM) VE MERCANKÖŞK (ORİGANUM MAJORANA) ÖZÜTLERİNİN BAKLİYAT AMBALAJLARINDA ANTİMİKROBİYAL OLARAK KULLANIMI

SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM) VE MERCANKÖŞK (ORİGANUM MAJORANA)
ÖZÜTLERİNİN BAKLİYAT AMBALAJLARINDA ANTİMİKROBİYAL OLARAK
KULLANIMI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Günümüzde gıda sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan birisi gıdaların belirli ısıl dondurma,
kurutma, ışınlama işlemlerden geçmesi durumunda bile tüketilmeyecek hale gelmesine neden
olan mikroorganizmaların üremesidir. Gıdalara birçok kimyasal ve sentetik işlemler uygulansa
da bitki ve bitki özütlerinden de yararlanmak günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca
kimyasal koruyuculardan bazılarının, kanserojenik özelliğe sahip olmaları tüketicilerde şüpheli
yaklaşımlara yol açmakla birlikte son zamanlarda antibiyotik dirençli mikroorganizmaların neden
olduğu hastalık oranındaki ciddi artıştan dolayı da yeni doğal antimikrobiyal bileşenlerin keşfi
üzerindeki araştırmalar da artış göstermektedir. Yapılan bu çalışmada Sarımsak ve Mercanköşk
özütlerinin bakliyat ambalajlarında antimikrobiyal etkisi araştırılmıştır.

Test mikroorganizmaları olarak Staphylacoccus aureus, Escherichia coli ve Candida albicans mikroorganizmaları
seçilmiştir. Sarımsak ve mercanköşk ekstrelerinin antimikrobiyal aktiviteleri disk difüzyon yöntemi
ile belirlenmiştir. 12 mm çapındaki ambalaj kağıtları bitki özütlerine daldırılmış ve diskler oda
sıcaklığında kurutulmuş, mikroorganizma süspansiyonları MHA besiyerine yaygın şekilde ekilmiştir.
Daha sonra özüt içeren diskler petri kaplarına yerleştirilmiştir. Besiyerleri 24 saat süresince
37˚C’de inkübasyona bırakılmış ve bu sürenin sonunda disklerin etrafında, inhibisyon zonları
oluşup oluşmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak Mercanköşk bitkisinin antimikrobiyal aktivitesinin
Sarımsak bitkisine oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Edanur ÖZCAN

Danışman
Buse KURT