Biyoloji Projesi MADEN PASASININ KARAHİNDİBA

MADEN PASASININ KARAHİNDİBA (TARAXACUM OFFİCİNALE), YAYLA ÇİÇEĞİ (HELİCHRYSUMARENARİUM), CİVANPERÇEMİ (ACHİLLEAMİLLEFOLİUM) İLE ISLAH EDİLİP TARIMA KAZANDIRILMASI
Biyoloji Projesi

Proje Öğrencileri
Egemen KAÇIRAN
İpek ZENT

Danışman
Mehmet Şah ÇELİK

Gümüşhane’nin maden açısından zengin bir toprağa sahip olması madencilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Gümüşhane’de tarım yapılacak verimli toprağın az olması ve maden bölgesi olan yörede ağır metal kirliliğinin gün geçtikçe artmış olması temel probleminden yola çıkılarak maden pasalı toprağın temizlenmesi hedeflenmiştir. Madenden alınan pasa örneğinde özellikle Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe elementleri açısından kirlenmeye maruz kaldığı analiz edilmiştir. Hiç bir koruyucu önlem alınmadığı takdirde, pasadaki veya maden atıklarındaki ağır metallerin içme sularına karışması yoluyla veya ağır metallerle kirlenmiş partiküllerin tozlaşması yoluyla hayvan ve insanlar üzerinde etkin olundukları gözlenmiştir.

Gümüşhane’nin maden bölgelerinde oluşturulan maden pasalı alanların bitkilerle ıslah edilebileceği ve bu alanlarda bulunan pasalı toprakların bu bitkilerin büyümelerine elverdiği gözlemlemlenmiştir. Bu kapsamda; Gümüşhane iklim koşullarında bol olarak yetişen Karahindiba {Taraxacum Officinale), Yayla Çiçeği (Helichrysumarenarium), Civan Perçemi (Achilleamillefolium) gibi ağır metalleri yüksek miktarda biriktirme kapasitesine sahip bitkilerin maden pasalı alanlarda yetiştirilmesiyle ağır metallerce kirlenmiş olan bu sahanın ıslah edilmesi ve aynı zamanda da bu atık sahasının tarıma kazandırılması planlanmıştır.