BİYOLOJİ PROJESİ – KARADENİZ ALABALIKLARININ BÜYÜMESİ ÜZERİNE BAZI BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KARADENİZ ALABALIKLARININ (SALMO TRUTTA LABRAX) BÜYÜMESİ
ÜZERİNE BAZI BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Kültür balıkçılığı sektöründe üreticilerin gerek tedavi, gerekse büyümeyi tetiklemek amacıyla
kullandıkları antibiyotikli yemlerin yerini tutacak ucuz, doğal, etkili ve kolay ulaşılabilir bir besin
maddesine ihtiyaç duyulmaktadır. Büyüyen dünya nüfusu ve artan protein ihtiyacına bağlı olarak
üreticiler, balıkların daha hızlı büyümesini sağlayacak yemlere ilgi göstermektedir.
Bu doğrultuda çalışmanın amacı antibiyotikli yemlere alternatif olabilecek defne, rezene bitkisel
yağları içeren yemlerin, Karadeniz alabalığının (Salmo trutta labrax) büyüme ve gelişimine etkisini
ortaya koymaktır.

Çalışmada ortalama 120 L su hacminde 5 adet tanka, 30 ar adet Karadeniz alabalığı (Salmo
trutta labrax) koyulmuştur. Defne ve rezene yağları 100 ve 200 ppm (ml/ton) oranında ticari yem
ile üretim aşamasında karıştırılmıştır. Deneme ve kontrol gruplu çalışmada deney gruplarında
tüm balıklara günlük vücut ağırlıklarının %2’si kadar defne ve rezene yağlı yem verilmiştir. Kontrol
grubuna normal ticari yem verilmiştir. Çalışma esnasında ayrıca balıkların iştahı ve bitkisel yağ
katkılı yemlere karşı göstermiş oldukları ilgi izlenmiştir. Deneyin sonunda her gruptaki balıkların
ağırlıkları tek tek alınarak grupların ortalama canlı ağırlık artışları hesaplanmıştır. Sonuçta tüm
besleme grupları kontrol grubunun üzerinde büyüme ve gelişim göstermiştir. En yüksek canlı ağırlık
artışı ise 100 ppm rezene ile beslenen grupta olmuştur. Yaşam oranı açısından gruplar arası
farklılık gözlenmemiştir. Yemleme esnasında balıkların davranışları izlenmiş ve özellikle rezene
katkılı yemle beslenen tanklardaki balıkların daha iştahlı oldukları izlenmiştir. Bu doğrultuda rezene
bitki yağı katkılı yemlerin, üreticiler için alternatif yem olarak kullanılması önerilebilir.

Yağız Berke TÜRE

Danışman
Öznur AYDIN

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

thirteen + two =