Biyoloji Projesi KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORK

KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORK
Biyoloji Projesi

Danışman Öğretmen
Onur AKPINAR

Proje Öğrencileri
Berna AKDENİZ
Leyla Al MASOUD

Günümüzde ölüm oranı en yüksek olan hastalıklardan biri kanserdir. Kanserin tedavisi adına birçok çalışma yapılıyor olsa da hastanın hayatını kurtaran aşama, metastaz gerçekleşmeden, kanseri saptadığımız aşama olduğundan erken teşhis oldukça önemlidir. Günümüzdeki teşhis yöntemleri istenilen düzeyde olmadığından, teşhis süresini en aza indirgeyen, pratik, doğru sonuçlar veren ve maliyeti düşük bir teşhis yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Projemizde, pratik olmak ve hızlı sonuç alabilmek için mikroakışkan çip teknolojisini kullandık. Öncelikle dünyada en sık görülen kanser türlerinin akciğer, meme ve prostat olduğunu saptadık. Daha sonra tasar¬ladığımız birinci çip için bu üç kanser tipini kapsayan ve birçok kanser türünde gözlenen CD90 ve CD44 antikorlarını kullandık. Ardından, ikinci çip için her bir kansere spesifik olan; akciğer için PD-L1, meme için HER2, prostat için ise PSA antikorlarını kullandık. Öncelikle, plazma işlemine maruz bırakılan camları ve lazer kesiciyle ürettiğimiz PMMA’yı çift taraflı bant aracılığıyla birleştirdik. Daha sonra hedeflediğimiz kansere uygun antikoru bağlayabilmek için mikroakışkan çipin yüzey kimyasını değiştirdik. Çipler uygun koşullara getirildikten sonra Protein G ile antikorları mikrokanallara bağladık.

Sonuç olarak, CD44 ve PD-L1’de pozitif olan hücrelerin akciğer kanseri; CD44, CD90 ve HER2’ de pozitif olan hücrelerin meme kanseri; CD44 ve PSA’da pozitif olan hücrelerin prostat kanseri olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak etkili, kullanımı kolay, maliyeti düşük, hızlı ve kansere spesifik, tıpta yeni nesil teşhise olanak sağlayacak bir yaklaşım sunulmuştur. Bu çalışmada, mikroakışkan teknolojisinin, bu üç kanser türünün dışında, birçok kanser türüne uygulanabileceği görülmüştür.