Biyoloji Projesi KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜCÜ VE ÇOĞALMALARINI ENGELLEYİCİ

ACHİLLEA SİEHEANA (DEVELİ CİVAN PERÇEMİ) UÇUCU YAĞININ KANSER HÜCRELERİNİ
ÖLDÜRÜCÜ VE ÇOĞALMALARINI ENGELLEYİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Biyoloji Projesi

Danışman
Ebru VURAL

Proje Öğrencileri
Begüm ARZİK
Mehmet Berke ARIK

Neoblastik bir hücre senesens, apoptoz ve nekroz gibi, hatalı hücreleri temizleyen mekanizmalardan yoksundur veya bu mekanizmalar farklı etmenlerle baskılanmıştır. Bu sebeple kontrolsüz şekilde ve aşırı miktarda bölünerek çoğalır ve organizmanın dengesini bozarlar. Bu kontrolsüz bölünmeyi durduracak ve/veya yavaşlatacak bir etken maddenin bulunması kanser araştırmaları açısından oldukça önemlidir.

Son yıllarda kanser tedavisinde, apoptozun gerçekleşmesini sağlayan ajanlar kullanılarak apoptozun moleküler mekanizmasının araştırılması oldukça önem kazanmıştır. Buna ek olarak, kanser tedavisinde doğal ürünlerin ve alternatif tamamlayıcı tedavilerin de kullanımı önem kazanmıştır. Çalışmamızda Achillea siehe- ana uçucu yağının farklı konsantrasyonları kullanılarak rahim ağzı kanser hücrelerini öldürücü ve bu kanser hücrelerinin çoğalmalarını engelleyici etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Civanperçemi uçucu yağları HeLa hücrelerine DMSO içinde 1/10 (v/v) oranında çözülerek, %0,05, %0,1, %0,5 (v/v) uygulanmıştır. 48 saat inkübasyondan sonra apoptoz, testleri yapılmıştır. Apoptoz belirlenmesi için hücreler fosfatidilserinlere bağlanan Annexin V içeren Muse Annexin V/Dead Cell kiti kullanılmıştır. Pro- liferasyon oranını belirlemek için ise Ki-67 immün boyama metoduna dayalı Muse Ki-67 Proliferasyon kiti kullanılmıştır. Analizler Muse Cell Analyzer cihazında gerçekleştirilmiştir.

Uçucu yağ uygulamasının HeLa hücrelerinde apoptozu indüklediği, canlılığı ve proliferasyonu düşürdüğü gözlenmiştir. Uçucu yağ oranı arttıkça kanser hücreleri üzerindeki etki oranı da artmaktadır. Uçucu yağın %0,5 oranında uygulamasının diğer dozlara göre HeLa hücreleri üzerinde daha kuvvetli etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

Bu çalışma Achillea sieheana uçucu yağı içindeki bileşiklerin moleküler mekanizmalarla etkileşimde olduğunu göstermektedir. Bu bileşiklerin oluşturduğu karışım HeLA hücrelerinde apoptozu indüklemiş, canlılığı ve proliferasyonu düşürmüştür. Bu durum uçucu yağ içerisindeki bileşenlerin bir veya birden fazlasının ya da kooperatif olarak birçoğunun antikanserojen özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.