BİYOLOJİ PROJESİ – KALDİRİK BİTKİSİ ÖZÜTÜNÜN BİTKİ BÜYÜMESİNE OLUMLU ETKİSİ

KALDİRİK BİTKİSİ ÖZÜTÜNÜN BİTKİ BÜYÜMESİNE OLUMLU ETKİSİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

İnsanoğlu var olduğundan beri doğal bitkileri kendi amaçları için (özellikle gıda, hastalık tedavisi, alet ve
ekipmanlar, imalat vs.) kullanmıştır. Bitkilerin çeşitli özellikleri, tıbbi ve gıda olarak kullanılma bilgisi nesilden nesile aktarılmıştır. Kaldirik bitkisi hodangiller familyasından çok yıllık kökle sahip bitki. Anavatanı Karadeniz bölgesi olan bitki Türkiye’nin tüm kuzey kıyılarında 50–1000 m yüksekliklerinde yetişir. Yetişme alanları nemli, gölgeli yerlerdir. İlkbaharda mavi küçük çiçekler açar. Karadeniz halkı tarafından gıda ve ilaç olarak kullanılır. Bitki gelişiminde önemli rol oynayan Fe (demir) elementinin organik olarak elde edilmesi sonucu bitki gelişimindeki hızı arttırmaktadır. Projedeki hedefimiz, organik demir kaynakları kullanarak bitki gelişimini hızlandırma tarımla uğraşan insanları organik tarım ve tarımda kullanılan kimyasalların zararları hakkında bilinçlendirme, bitkilerin ihtiyaç duyduğu minerallerin doğal yöntemlerle sağlanmasıdır. Çalışmada Kaldirik bitkisi, 2 adet plastik kap, fasülye tohumu, havan kullanılmıştır. Kaldirik otu toplanarak uygun tekniklerle bu bitkilerden özüt elde edilmiştir.

Kontrol grubu normal su ile, deney grubu 500ml su içerisine 500 ml özüt karıştırılarak düzenli olarak sulanmıştır.
Deneyden elde edilen sonuçlara göre kaldirik otunun bünyesinde bulunan yüksek miktardaki Fe (demir)elementi
bitki gelişim hızını olumlu yönde etkilemiştir. Elde ettiğimiz sonuçtan yola çıkarsak bitki gelişiminde, bitkinin
ihtiyaç duyduğu minerallerin organik yollarla temini sağlanmıştır. Aynı zamanda bitki gelişimini hızlandırma
adına etkin bir yöntem ortaya konulmuştur. Proje fikrimizin yaygınlaşması durumunda, ülkemizin bitki örtüsü
bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu düşünülürse, tarımla uğraşan insanların kısa zamanda ürün
elde edebilmek adına bu yöntemi kullanabileceklerini düşünüyoruz.

Mustafa GÜÇLÜ

Danışman
Yalçın İBİŞ