BİYOLOJİ PROJESİ – GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN AKUAPONİK SİSTEMDE ÇELTİK BİTKİSİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN AKUAPONİK SİSTEMDE ÇELTİK BİTKİSİNİN
GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Ceylin EFE
Kuday KOÇAK

Danışman
Mehmet FİDAN

Su kaynaklarının bu denli azaldığı günümüzde pek çok yerleşim alanında çekilen su sıkıntıları
ile açıkça görülmektedir. Bunun nedeni su kaynaklarının kirletilmesi ve etkin kullanımın
sağlanamamasıdır. Bu durum yalnızca karasal ekosistemi değil aynı zamanda sucul ekosistemi de
olumsuz yönde etkilemektedir. Sucul ekosistemin zarar görmesi bu ekosistemde yaşayan canlıların
yanı sıra bu sistemden yararlanan diğer unsurları da etkilemektedir.
Akuaponik sistemler, balık ve hidroponik (topraksız tarım veya suda bitki yetiştiriciliği sebze
kültürünü kombine kültür olarak işleyen çevrimli sistemlere denir. Su ürünleri üretimi sırasında
oluşan ara ürünlerden faydalanan ikinci bir türün yetiştirildiği sistemlerdir. Bu sistemlerde en
büyük sıkıntı enerji sarfiyatıdır. Sistemimizde güneş enerjisinden faydalanarak kapalı bir sistem
meydana getirdik. Çeltik bitkisinin gelişiminde akvaryumlarda balıklar tarafından kirletilen su
kullanılarak kontrollü bir çalışma gerçekleştirdik. Yapılan çalışmada deney grubumuzda yer
alan balıkların kirlettiği su sirkülasyon yöntemi ile bitkinin kökünden geçerek akvaryuma geri
dönmüştür. Bu sayede bitki gelişiminde hızlanma, akvaryumdaki suyun kirlenme süresinde ise
uzama görülmüştür. Çalışmamızda ekstra bir enerji kaynağı kullanmaksızın güneş enerjisi ile hem
suyun devirdaim yapması hemde akvaryum hava motorlarının enerji ihtiyacı karşılanmıştır.