BİYOLOJİ PROJESİ – FARKLI ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE ÖLÜ ÖRTÜNÜN SU TUTMA KAPASİTESİ

FARKLI ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE ÖLÜ ÖRTÜNÜN SU TUTMA KAPASİTESİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Ülkemiz orman varlığı bakımından oldukça zengindir. Orman ekosistemlerinde her yıl tonlarca ağırlığında kuru
yaprak ve dallar hayvansal kökenli organik madde ile karışarak orman zemininde ölü örtü tabakası (litter) oluşturur.

Ölü örtünün orman ekosistemlerine fiziksel ve kimyasal olarak önemli ekolojik katkılar yaptığı bilinmektedir. Bu
etkilerden biri de ölü örtünün su tutma kapasitesi olup dolaylı olarak ekosistemde kimyasal döngüler üzerinde de
etkili olmaktadır. Bu çalışmada farklı orman ekosistemlerinde zeminde biriken organik ölü örtünün (litter) su tutma
kapasiteleri hakkında laboratuvar koşullarında yapılan bir araştırma sunulmuştur. Bunun için beş farklı doğal
orman ekosisteminin zemininde toprağın Ao tabakasında biriken ölü organik materyal toplanmış ve laboratuvar
koşullarında 24 saat süreyle saf su içerisinde tutulmuş ve su tutma kapasiteleri hesaplanmıştır. Sonuçta yaprak
döken ve kozalaklı ağaçların baskın olduğu orman ekosistemi ölü örtülerinin kendi kuru ağırlıklarına oranla iki ile
altı kat arasında değişen miktarda su tutmalarının yanı sıra, su tutma kapasitesi bakımından aralarında da önemli
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ölü örtünün orman ekosisteminin su ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Betül Havva AYGÜN
Başar KÖSETÜRK

Danışman
İlknur YALÇIN