BİYOLOJİ PROJESİ – BİBER TOHUMLARININ AGAR HİDRO JEL ORTAMINDA FİLİZLENDİRİLMESİ

BİBER TOHUMLARININ AGAR HİDRO JEL ORTAMINDA FİLİZLENDİRİLMESİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

İlerleyen teknoloji ile dünyada yeni üretim teknikleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Dünyadaki hızlı nüfus
artışı, tarım alanlarının azalması, gübre üretim kaynaklarının yetersizliği, üretimin ekolojik koşullara bağlı
olması, topraktaki hastalık ve zararlıların varlığı sebepleriyle topraksız ortamlarda tarımsal üretime geçiş ihtiyacı hızlanmaktadır. Tarım alanındaki yeniliklerden birisi de hidrojel ortamında bitki üretimidir.
Bu çalışmada, topraksız ortamda agar hidrojeli üzerinde biber tohumlarının çimlendirilmesi amaçlanmıştır.
Hidrojeller yüksek kapasitede su hapsetme özelliğine sahiptir. Hidrojeller, tarımda toprağın su ve besin tutma
kapasitesi arttırmada, bitkilerin sulama sıklığını azaltmada avantajlar sağlamaktadır.
Çalışmada biber tohumları kullanılmıştır. Deneyler sırasında kullanılan araç gereçler önce steril hale getirilmiştir.

Tohumların sterilizasyonunu sağlamak amacıyla tohumlar % 20’lik sodyum hipoklorit çözeltisi içerisinde 15
dakika bekletilmiştir. Ardından % 70’lik alkol çözeltisinde 1 dakika bekletilmiş ve 3 kez steril saf su ile yıkanmıştır.

Daha sonra tohumların besi ortamı hazırlanmıştır. Bunun için 4,4 gram besi ortamı sağlayıcı (Murashige&Skoog
makro ve mikro temel besin elementleri ), 30 gram şeker ve 6 gram agar 1 litre saf suda çözülmüş ve bu karışım
otoklavda sterilize edilmiştir. Hazırlanan karışım sıcak halde kavanozlara dökülmüş ve soğuduğunda jelleşmiştir.
Sterilizasyonu tamamlanan tohumlar kavanozda hazırlanan besi ortamlarına ekilmiştir. Ekilen tohumlar 25°C’de
saklanmış ve filizlenmesi beklenmiştir.

Yapılan bu deneyler sonucunda agar hidrojeli ortamında gerekli besin varlığında biber tohumlarının toprak
kullanılmadan filizlendirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Sterilize edilen tohumlar steril jel ortamına yerleştirildikten 5 gün sonra filizlenme görülmeye başlanmıştır. Süre ilerledikçe bitkilerin boyunun uzağını görülmüştür. Bu sonuç, toprağa bağımlı olmadan tarımsal üretimin gerçekleştirilebileceği konusunda umut vericidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

8 + seven =