BİYOLOJİ PROJESİ – BAZI İMPLANT MALZEMLERDE BAKTERİ TUTUNMASININ NİTRİK ASİT YÜZEY İŞLEMİ İLE AZALTILMASI

BAZI İMPLANT MALZEMLERDE BAKTERİ TUTUNMASININ NİTRİK ASİT YÜZEY İŞLEMİ İLE AZALTILMASI

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

İmplantlar günümüzde başta ortopedi olmak üzere, diş hekimliği ve kardiyovasküler alanda sıklıkla kullanılmaktadır.
Ancak bazen vücuda yerleştirilen implantlarda çeşitli mikroorganizmalar gelişmekte ve bu implantların
değiştirilmesi gerekmektedir. Değiştirme işlemi çoğu kez 2. bir ameliyat gerektirmekte ve yaklaşık %2,5 ölüm
sıklığı bulunmaktadır. İmplantlarda en sık gelişen bakteri ise Staphylococcus epidermidis’tir. İmplant yüzeylerine
bakteri tutunmasını önlemek için çeşitli işlemler yapılmaktadır ancak şu ana kadar kalıcı bir başarı sağlanamamıştır.

Yapılan bu çalışmada nitrik asit uygulama işleminin Krom – Kobalt ve Titanyum implantlarda bakteri tutunmasına
olan etkisi araştırılmıştır. Sık kullanılan bu iki implant %20 – 42,5 ve 65 (v/v) konsantrasyonundaki nitrik asitle 6 saat süreyle 20oC’de muamele edilmiş ve bakteri tutunmasındaki göreceli azalma belirlenmiştir. Bakteri tutunması
deneyleri kristal viyole kullanılarak yapılmıştır. Kobalt – Krom malzemede %20’lik, Titanyum malzemede ise
%65’lik nitrik asit konsantrasyonunun bakteri tutunmasını en fazla azalttıkları belirlenmiştir. Her iki malzemede
de asit uygulanmamış kontrollerle karşılaştırıldığında S. epidermidis bakterisinin tutunmasında önemli derecede
azalma olduğu belirlenmiştir.

Ali UZEL

Danışman
Gülçin UZEL