BİYOLOJİ PROJESİ – AZ SU ÇOK VERİM

AZ SU ÇOK VERİM
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Küresel iklim değişikliği ve özellikle yanlış tarımsal sulama teknikleri ile zaten azalan temiz su kaynaklarının bilinçli ve ekonomik olarak kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Tarımsal ürünlerde erken hasat ve birim alandan daha fazla ürün elde etmek tarımla uğraşanların dünya ile rekabet gücünü arttıracağı ve daha fazla gelir getirecektir. Bu araştırma ile mikro sulama sistemlerinden olan toprak altı ve üstü damla sulama sistemleri kullanılarak temiz su
kaynaklarının verimli kullanımı ile ürün verimi arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu hem
insanoğlunun geleceği için değerli olan temiz suyun ekonomik kullanılması hem de tarımsal ürünlerden daha fazla
gelir ve kazanç elde edilmesi açısından önemlidir.

Araştırmamızda nicel araştırma modelinin deneysel modeli kullanılmıştır. Araştırmamızın deney düzeneği için
0,3 mm kalınlığındaki şeffaf pleksiglass uzunluğu 30 cm, yüksekliği 20 cm ve genişliği 10 cm olan üstü açık kutu
yapılmıştır. Bu kutu iki eşit parçaya bölünmüş her bir bölüme ayrı ayrı arduino ile otomatik sulama yapılacak şekilde birbirinden bağımsız nem ölçerler yerleştirilmiş ve birinci bölüme toprak üstü, ikinci bölüme toprak altı sulama sistemi kurulmuştur. Böylece sulama sistemi toprağın nem ihtiyacına göre otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Toprak altı sulamada fasulyenin çimlenmesi ve büyümesi toprak üstü sulamaya göre daha hızlı olmuştur. Buna
rağmen toprak altı sulamada daha az su kullanılmıştır.

Umut Emre DOĞAN

Danışman
Yasin Burak SÖNMEZ