BİYOLOJİ PROJESİ – ATIK YEMİŞ KABUKLARININ BİYOSORPSİYON ÖZELLİĞİ İLE METİLEN MAVİSİNİN GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK YEMİŞ KABUKLARININ BİYOSORPSİYON ÖZELLİĞİ İLE METİLEN
MAVİSİNİN GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Boyar madde içeren atık sular, su kirliliğinin başlıca nedenlerindendir. Bu atık suların arıtımı farklı
şekillerde gerçekleştirilebilir fakat bu yöntemler yüksek maliyetli olabilmektedir. Biz yaptığımız
çalışmada atık çiğ yemiş kabuklarını kullanarak biyosorpsiyon yoluyla da bu işlemin gerçekleştirilip
gerçekleşemeyeceğini araştırdık.

Bu araştırmada boyar madde içeren atık su yerine metilen mavili su, biyosorbent olarak 4 farklı çiğ
yemiş kabuğu (çiğ ayçiçeği çekirdeği kabuğu, çiğ yer fıstığı kabuğu, çiğ badem kabuğu, çiğ kabak
çekirdeği kabuğu) kullandık. Bu biyosorbentlerin farklı karıştırma sürelerinde (5, 10, 15, 20, 25 ve
30 dakika) NOVA 5000 kolorimetre sensörü (kırmızı filtre) ölçüm değerleri alındı. Biyosorbentlerin
metilen mavili suyu ne kadar arıttığını karşılaştırmak için metilen mavili su ve saf suyun da NOVA
5000 kolorimetre sensörü (kırmızı filtre) ölçüm değerleri alındı. Ölçüm değerlerinin daha iyi
değerlendirilmesi için veriler tablo ve grafik haline getirildi.

Çiğ yemiş kabukları hem kendi içinde hem de kabuklar arasında karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar
sonucunda en iyi performans gösteren ilk iki çiğ yemiş kabuğu, çiğ ayçiçeği çekirdeği ve çiğ badem
kabuğudur. En düşük performanslı iki çiğ yemiş kabuğu da çiğ kabak çekirdeği kabuğu ve çiğ
karışık yemiş kabukları olmuştur. Çiğ ayçiçeği çekirdeği kabuğu (104.897) ile çiğ badem kabuğu
(104.656) arasında çok az bir fark vardır. Bu iki yemiş kabuğu boyar madde içeren su arıtımında
diğer çiğ yemiş kabuklarına göre daha iyi bir biyosorbenttir.

Özge YAVAŞ
Sudenaz TORUN

Danışman
Şenay UÇAR