BİYOLOJİ PROJESİ – ARTIK AĞAÇLARIMIZ ZİRAİ DONA MARUZ KALMAYACAK

ARTIK AĞAÇLARIMIZ ZİRAİ DONA MARUZ KALMAYACAK

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Yöremiz insanı tarımla geçimini sağlamaktadır. Bu tarım ürünlerinin başında da meyve ağaçları gelmektedir. Bazı
yıllarda havaların erken ısınması ağaçların zirai dona maruz kalmasına ve o sene ürünlerimizin az olmasına neden
olmaktadır. Bu projemizde zirai donu önleyici tedbirler üzerine araştırma yaptık. Önceden uygulanan çalışmalara ek
olarak yeni, doğal, düşük maliyetli bir ısı yalıtım malzemesi oluşturduk. Yalıtım malzememiz; Kuru yaprak, saman,
talaş ve topraktan oluşturuldu. Bir saksının içine toprak, arasına kar, üzerine tekrar toprak koyduk ve de saksının
etrafını yaptığımız yalıtım malzemesiyle kapladık, saksının içine termometre yerleştirip gözlemledik. Gözlemlerimizifarklı ortam sıcaklıklarında gerçekleştirdik. Ortamın sıcaklığından saksının sıcaklığının çok az etkilendiğini gözlemledik. Ağacın etrafı 1m açılarak kar doldurulup, üzerine toprak örtülüp, yaptığımız yalıtım malzemesiyle kaplanırsa ilkbaharda ağaçlar erken uyanmayacaktır. Ayrıca yöremizde ilkbaharın ortalarında genellikle tek gecelik don olayları görülebilmektedir. Bunun için ise ağaç altında yapılan büyük leğenlerle su ısıtma işlemi kullanılmalıdır.

Yanma sonucu oluşan duman, ve suyun donarken ısı vermesi ortamın ısı kaybını önleyecektir. Suyun donarken
ısı verdiğini ise bir bilindik deneyle gözlemledik. İki portakal parçasından birini su dolu bir bardakla buzdolabı
poşetine, diğerini tek başına buzdolabı poşetine koyduk ve buzluğa yerleştirdik.Su donduktan sonra her iki poşeti
açtığımızda su dolu kaptaki portakalın donmadığını, diğerinin donduğunu gözlemledik. Bu çalışmalardan elde
edilen bilgiler ışığında yöremizdeki ağaçların zirai dondan etkilenmemesi sağlanabilir.

Esra KALKAN
Yusuf YILDIRIM

Danışman
Saliha ATAY