BİYOLOJİ PROJESİ – ARITMA TESİSLERİNDE SU DEŞARJ KONTROLÜ

ARITMA TESİSLERİNDE SU DEŞARJ KONTROLÜ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Sanayi devriminden günümüze kadar uzanan ve hala devam eden çevre kirliliği sorunları teknolojinin ilerlemesi
ile birlikte hızla artarak çoğalmaktadır. Çeşitli haber kaynaklarından yüzlercesi su kirliliğine bağlı olarak göller, akarsular vb. sulak alanlarda gerçekleşen balık ölümleri ile ilgili haberlerdir. Haberlerin birçoğunda çevre felaketinin ortak noktası arıtma tesisi olan endüstri kuruluşlarına ait arıtma tesislerinin çeşitli nedenlerle çalıştırılmaması ya da farklı nedenlerle arıtma tesisinden yeterli düzeyde arıtma sağlanmamasından su kaynaklarına zehirli etkenlerin verilmesidir. Fakat arıtılan suların tekrar su kaynaklarına geri verilirken suyun temiz olup olmadığını sürekli kontrol eden özel bir sistemin olmadığı görülmüştür. Kontrol yetersizliği ise doğada çeşitli sucul ortamlarda telafisi olmayan çevre felaketlerine yol açmaktadır. Bizim çalışmamızdaki amaç, atık suların doğaya tekrar verilmeden önce gerekli kontrollerin sağlanabilmesidir. Amacımız robotik bir sistem oluşturulup atık suyun arıtma sisteminde yeterli arıtmanın yapılıp yapılmadığını sürekli olarak kontrol edilmesine yöneliktir. Yaptığımız atık su kontrol sistemimiz atık suyun temiz olup olmadığını iki parametre ile değerlendirmektedir. Bu parametrelerden 1.si uygun pH (5,5-8,5), pH metre probu ve kartı ölçüp değerlendirilecek, 2.si berraklık, lazer eş faz devresi ile berraklık kontrolü yapılacaktır, yani her iki parametrede İdea Robotik karta veri aktarmaktadır. Parametreler uygunsa robotik kart üzerinden rölenin açılıp kapanmasını yani rölenin çalışmasını sağlamakta ve röleye bağlı su pompa motoru çalışarak suyun kontrol havuzundan doğaya geçişini sağlayabilmektedir. Parametrelerden birisi bile uygun olmazsa robotik kart, çalışmamakta, ve su tahliye motoru çalışmamakta temiz olmayan suyun doğaya verilmesi engellenmektedir. Sistemimizin arıtılmış suların doğaya geri verilmesinden önce kullanılması ile atık su arıtma tesislerinden olası zehirli maddelerin doğaya verilmesi ile oluşabilecek balık ölümleri ve çevre felaketleri önlenebilecektir.

Ceyda SAKARYA

Danışman
Zekeriya KAYRAN