BİYOLOJİ PROJESİ – AKDENİZ HURMASI (DİOSPYROS KAKİ) ÖZÜTÜNÜN METALLERDE MİKROBİYOLOJİK KOROZYON OLUŞUMUNA ETKİSİ

AKDENİZ HURMASI (DİOSPYROS KAKİ) ÖZÜTÜNÜN METALLERDE MİKROBİYOLOJİK KOROZYON OLUŞUMUNA ETKİSİ
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, doğal olarak meydana
gelen olaydır. Ülkemizde korozyonla ilgili konularda sanayi, inşaat yatırımları ve üretimle ilgili işletme ve bakım
onarım harcamalarına ilişkin sağlıklı veriler yoktur. Bu itibarla kayıplar hakkında bir fikir elde edilmesi amacıyla benzer faaliyetler için 2005 yılı USA korozyon kayıplarına ait veriler alınmış ve 2012 yılı verilerine benzetim uygulanarak, ekonomimize yükü hesaplanmıştır. Buna göre;

– Korozyonunun doğrudan ekonomik maliyeti: 32,832 Milyar USD ( % 2,4 GSMH )
– Korozyonunun doğrudan ekonomik maliyeti : 42,818 Milyar USD

– Korozyonun doğrudan ve dolaylı olarak toplam maliyeti: 75,650 Milyar USD ( % 5,53 GSMH ) hesaplanmıştır.
Mikrobiyal aktiviteden dolayı metalin bozunmasına mikrobiyolojik Korozyon (MIC) ya da biyokorozyon denir.
Mikrobiyolojik korozyona neden olan mekanizmalar çok çeşitlidir. Mikroorganizmalar hem metabolizmaları aracılığı
ile ürettikleri ürünlerle hem de direkt olarak bulundukları yüzeylerdeki metalleri enerji elde etmek için kullanarak korozyonu hızlandırabilir. Özellikle mikroorganizmaların sebep olduğu oksitlenme (pas oluşumu) korozyonları demir ve diğer metallerin bozunmasını hızlandırmaktadır. Çalışmamızda Akdeniz Hurması (Diospyros kaki)
bitkisinin meyve kabuklarından elde edilen özütün biyofilm olarak kullanılarak metal ve alaşımlarda gerçekleşen
Korozyon (paslanma) olayını geciktirme etkisini araştırma amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Akdeniz Hurması meyve
kabuklarından özüt hazırlanıp, hazırlanan özütler kullanılarak kontrollü deneyler yapıldı. Deney grubu ve kontrol
grubu örneklemleri Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında (ÇÜMERLAB) Taramalı Elektron
Mikroskobunda (SEM) incelenerek kontrol grubu üzerinde mikroorganizmalar tanımlanmaya çalışıldı.

Sibel ERDEM
Oğuzhan ÇELİK

Danışman
Mehmet Ali KÜPELİ