Biyoloji Projesi AKÇAAĞAÇ ŞURUBU, AGAVE ŞURUBU VE GLİKOZ KULLANIMI

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU, AGAVE ŞURUBU VE GLİKOZ KULLANIMININ CAENORHABDİTİS ELEGANS’TA YAŞAM SÜRESİ, YAĞ DEPOLAMA VE OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Biyoloji Projesi

Danışman
Neslihan AZAPLAR

Proje Öğrencileri
Candan GENÇ
İrem ÖZEKMEKÇİOĞLU

Kısa hayat döngüsü, laboratuvarda kolay üretilmesi ve en önemlisi mitokondriyal fonksiyonları, genomu ve gen düzenlemesi insanla birçok benzerlik taşıması nedeniyle, C. elegans model organizma olarak seçilmiştir. Kısa yaşam süresine (ortalama 14-20 gün 20oC ta) sahip olduğundan yaşlanma çalışmalarında oldukça sık kullanılmaktadır. Biz de projemizde C.elegans kullandıkve bu canlıda agave ve akçaağaç şuruplarının obeziteye ve yaşam süresine olan etkisiniaraştırdık.
Şekerin sağlık açısından birçok zararı olduğunu biliyoruz. Günümüzde şeker yerine kullanılabilecek alternatifler geliştiriliyor. Üretilen bu tatlandırıcılardan, bitkisel olan bilinen agave ve akçaağaç şuruplarını ne kadar tanıyoruz?

Projemizde N2 yabanıl tip C.elegans Agave, Akçaağaç, Glikoz ve kontrol olmak üzere dört deney grubunda yaşam süreleri ve yağ depolamaları üzerinde çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçlarda, Agave şurubu uygulanan nematodların tamamı, diğer gruplardan önce 17. Günde ölmüştür. Bunu takip ederek Akçaağaç şurubu uygulanan nematodlar 19. günde, glukoz uygulanan nematodlar 22. günde ve kontrol grubundaki nematodlar 25. günde ölmüşlerdir.

Elde ettiğimiz bir diğer sonuçta ise oil-red-o boyaması ile nematodlardaki intestinal yağ depolanmaları gözlemlenmiş; Agave şurubu, Akçaağaç şurubu 96 saat boyunca uygulanmış olan nematodların glukoz uygulanmış nematodlara benzer bir şekilde kontrol grubuna göre yağ depolanmasını arttırması ve Agave uygulanmış grupta diğer gruplara nazaran gözle görülür bir artış olduğu görülmüştür. Çalışma bağlamında ortaya çıkan sonuçlara göre Agave şurubundaki früktoz miktarının fazla olması yaşam süresinin kısalmasına ve yağ depolanmasının artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle bitkisel tatlandırıcıların da glikoz kullanımı gibi sınırlandırılması gerekmektedir.