Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriBİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ YAPAY SULAK ALANLAR

BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ YAPAY SULAK ALANLAR

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

YAPAY SULAK ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE SAGİTTARİA SUBULATA (SU OKU) VE PİSTİA STRATİOTES (SU MARULU) BİTKİ TÜRLERİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK SU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Öğrenci: ERVA ÖZSARI

Danışman: TUĞÇE SEÇKİN

Çalışma, düşük maliyetlerle kurulabilen yapay sulak alanlarda fayda sağlayacağı düşünülen Sagittaria subulata (Su oku) ve Pistia stratiotes (Su marulu) su bitkilerinin endüstriyel atık su kalitesi üzerindeki potansiyellerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Atık suların çevreye verdiği zararı önleyen, hem ekolojik dengenin sürdürülebilirliğini hem de en değerli kaynaklarımızdan olan suyun geri dönüştürülebilirliğini sağlayan yapay sulak alanların sağlıklı işleyişinin en önemli etkenlerinden biri farklı iklim koşullarına adapte olabilen doğru bitki seçimidir. Bu sebeple bu sistemlerde sıklıkla tercih edilen su sümbülü, su mercimeği ve saz kamışı bitkilerine farklı iklim koşullarında alternatif olması açısından S. subulata (Su oku) ve P. Stratiotes (Su marulu) bitki türlerinin atık su kalitesini arttırma potansiyelleri araştırılmıştır. Araştırma İzmir İli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinden elde edilen endüstriyel içerikli atık su üzerinde gerçekleştirilmiştir. Atık su kalitesi üzerindeki etkileri araştırılan bitkiler deneme kaplarında endüstriyel atık su ile gelişmeye bırakılmıştır. Süreç sonunda deneme kaplarından alınan atık sudaki parametrelerin analizleri Hach Lange Analiz cihazları kullanılarak spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiştir. Elde edilen analiz sonuçları incelendiğinde her iki bitki türünün de toplam azot ve toplam fosfat miktarlarını önemli ölçüde atık sudan uzaklaştırdığı ve atık sudaki çözünmüş oksijen miktarını arttırma potansiyellerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pistia stratiotes bitkisinin, Sagittaria subulata bitkisine göre toplam azot ve toplam fosfat miktarına daha fazla olumlu etki ederek suyun kalite değerini arttırdığı gözlenmiştir. Bu iki bitki türünün de İzmir ili sonbahar mevsimi iklim koşullarına uyum sağladığı ve yapay sulak alanlarda kullanılabilirliğinin uygun olduğu belirlenmiştir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.