BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ TOPRAĞIMI TEMİZLİYORUM

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

MOR REYHANLA TOPRAĞIMI TEMİZLİYORUM

Öğrenci: FATMA ÖNAL Öğrenci: MELİKE GÜLEÇ
Danışman: HÜLYA TUNÇDEMİR

Çevre kirliliği ile ilgili kimyasallarla kirletilmiş toprağa mor reyhan
bitkisinin etkilerini buğday yetiştirmede sınamak, ekolojik denge
bitkilerde büyüme ve gelişme konularını deney yaparak öğrenilmesi
projemizin amacıdır. 3 saksı toprak ile Kontrol ve deney gurupları
oluşturuldu. 2 numaralı deney gurubuna kurutulmuş mor reyhan
eklendi. Kimyasal içerikli, deterjanlar karıştırıldı Enjektörle ölçülerek
saksılara döküldü. Bir yemek kaşağı buğday tohumları saksılara dikildi.
Kurutulmuş mor reyhan bitkisi demlenerek Deney gurubu bitkilerimizi
sulanacak sıvı elde edildi. Mor reyhan posası 2 numaralı saksının
üstüne eklendi. Deney gurubundaki buğdaylar mor reyhan suyu, 3
numaralı kontrol gurubu bitki musluk suyu ile sulandı. Kontrol ve deney
gurubu bitkilerimiz 21 gün gözlemlendi. Kimyasallarla kirletilmiş,
musluk suyu ile sulanan kontrol gurubu buğdaylar 7.gün çıkmış 9. gün
5 cm den sonra sararma başlamıştır 15. günden 9 cm olmuş
çürümüştür. Mor reyhan suyu ile sulanan 1 numaralı saksıdaki
tohumlar 5.gün çıkmış günde 0,25 cm uzamıştır 15 gün 12.cm
olmuştur Toprağına demlenmiş mor reyhan posası eklediğimiz ve mor
reyhan suyu ile sulanan 2 numaralı deney gurubu, 3. Gün çakmıştır
günde 0,50 cm uzadıkları görülmüştür. 7.gün16 cm, 15 gün 22 cm
uzunluğunda, sararma olmuş fakat çürümemiştir. Kimyasal atıklar,
çevre kirliliği, bitkilerde büyüme ve gelişme konusuna deney yapılmıştır.
Ekolojik dengesi bozulmuş toprağın mor reyhan bitkisin içinde bulunan
temizleyici enzimlerle temizlenerek buğday yetiştirilebilecek ortama
dönüşebileceğidir.