BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ SÜS BİTKİLERİNİN ZEHİRLİ UNSURLARI

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

YAŞAM ALANLARIMIZDA BULUNAN SÜS BİTKİLERİNİN
ZEHİRLİ UNSURLARININ ARAŞTIRILMASI

Öğrenci: ZEYNEP SENA KIZILKAYA Öğrenci: SUDENAZ ŞİKAR SOYLU
Danışman: SERAP TEZER ALGÜL

Biyolojik çeşitlilik belirli bir bölge veya alandaki bitki, hayvan ve diğer
canlıların çeşitliliği anlamına gelmektedir. Türkiye çok sayıda önemli
kültür bitkisi ve diğer bitki türlerinin çeşitlilik merkezidir. Her insanın
doğal çevresinin belli bir bölümünü bitkiler oluşturmaktadır. Bitkilerin
bir kısmı tarım, ilaç, tekstil gibi sanayi dallarında kullanılırken diğer bir
kısmı da yalnızca süs bitkisi olarak yetiştirilir. Ancak birçok süs bitkisi
taşıdıkları zehirli unsurlardan dolayı insan ve hayvan sağlığını olumsuz
etkilemektedir. Bitki zehirlenmeleri özellikle çocuklarda görülmektedir.
Çalışmamız süs bitkilerinin zehirli unsurlarını ve etkilerini ortaya
koymayı, bitkileri bilinçsizce tüketme ihtimali olan çocuklar ve evcil
hayvanlar için zehirlenme potansiyeline dikkat çekmeyi ve okulumuz
öğrencilerinin bilinçlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Literatür
taraması sonucunda tespit edilen 24 süs bitkisi toksikolojik
özelliklerine göre incelenmiş, örneklem grubuna uygulanan anket
çalışmasıyla bitkilerin yaşam alanlarında bulunma durumları tespit
edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında konuya dikkat çekmek ve
okulumuz öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla 10 süs bitkisini içeren
hafıza oyunu hazırlanmıştır. Tasarlanan materyalin etkinliğini ölçmek
için 6.sınıfarda öğrenim görmekte olan 25 öğrenciye ön test ve son
test uygulaması yapılmıştır. Bitki isimlerine dair yapılan ön test
sonuçlarına göre toplamda %10,4 olan başarı oranı son test
sonuçlarına göre %60’a yükselmiştir. Bu durum hafıza oyununun zehirli
süs bitkilerini öğrenmeye katkı sağladığını ve etkili bir yöntem
olduğunu göstermiştir. Acil servislere başvuran vakalara ait olgu
sunumları ve Ulusal Zehir Danışma Merkezi raporlarına ait istatistiki
bilgiler çalışmaya eklenmiştir. Okulumuzda bulunan zehirli süs bitkileri
tespit edilmiş, etiketleme yapılarak gerekli uyarılar asılmıştır. Zehirli süs
bitkileri çok iyi tanınmamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların
azlığı sebebiyle çalışmamız önem arz etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin