BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ ORGANİK GÜBRELERİN BİTKİLERE ETKİSİ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

ORGANİK GÜBRELERİN BİTKİLERE ETKİSİ

Öğrenci: ZEYNEP ÇETİN
Danışman: BÜŞRA ARSLAN

Ekolojik denge içinde bitkiler dünya hayatının devam etmesi için doğal
bir unsur olarak canlı hayatında önemli bir yere sahiptir. Bitkiler de
canlıdır. Fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üreten bitkiler
oksijenli solunum yapan canlılar için de birinci derecede oksijen
kaynağıdır. Bu sebeple biyoçeşitliliğin sağlanması için bitkilerin verimli
bir şekilde yetişip çoğalması önem arz etmektedir. Bitkide verimliliğin
sağlanması için öncelikle toprakların verimli hale gelmesi
gerekmektedir. Toprakta verimliliği sağlamak ve sürekli kılabilmek için:
Topraktan ya da yetişme ortamından eksilen besin maddelerinin
toprağa ya da yetişme ortamına mutlaka geri verilmesi gereklidir. Diğer
bir ifadeyle, tarım topraklarının verimli olması ve verim güçlerinin
korunması, çeşitli şekillerde topraktan uzaklaşan besin elementlerinin
toprağa geri verilmesiyle mümkün olmaktadır. Tarım topraklarının
verim gücünü yükseltmek, ürünün nitelik ve niceliğini arttırmak
amacıyla herhangi bir maddenin toprağa verilmesi GÜBRELEME; Bu
amaçla kullanılan maddelere de GÜBRE denir. Topraktaki mineral
miktarı azaldıkça doğal yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda toprak
gübrelenerek mineral dengesi sağlanır. Gübreleme doğal organik
atıklarla yapılabildiği gibi, suni olarak üretilen karışımlarla da yapılabilir.
Projemizde evsel tüketim sonucu açığa çıkan organik atıklar gübre
olarak kullanılacak, özdeş iki bitki ile hazırlanan deney ortamında
bitkilerden birinin toprağına parçalanmış organik atıklar eklenirken
diğerinin toprağına herhangi bir ekleme yapılmayacak, evlerde oluşan
bu atıkların bitki büyümesine etkisinin olup olmadığı kontrol edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 + 13 =