Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriBİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ ODUN KÜLÜ KURAKLIĞI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ ODUN KÜLÜ KURAKLIĞI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

ODUN KÜLÜ KURAKLIĞI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

Öğrenci: ZEYNEP ASLAN
Danışman: MEHMET USTAOĞLU

Kuraklık; yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde
altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz
etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal
olay olarak tanımlanmaktadır. Tarımsal ürünlerde, otlaklarda ve
ormanlık alanlarda azalma; yangınlarda artma, su seviyesinde düşme,
evcil ve yabani hayvanların ölüm oranında yükselme, balık türlerinin
zarar görmesi veya yok olması kuraklığın direkt etkilerine örnek olarak
gösterilebilir. Kuraklığın bu tarz etkilerini ortadan kaldırmak ya da en
aza indirgemek amacıyla bir takım önlemler alınmaktadır.
Çalışmamızda odun külünün kuraklığı önleyici bir etkisinin olup
olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda
araştırmamızda deneysel bir çalışma metodu benimsenmiştir. Ayrıca
deney sırasında yapılan gözlemler kayıt altına alınmıştır. İki kaba eşit
koşullarda ve aynı yerden eşit miktarda toprak doldurulup 60 gün
beklenilmiştir. Daha sonra kaplarda çatlaklar oluşmuştur. İkinci
aşamada kaplardaki topraklardan birinin üzerine odun külü konulmuş
diğerine herhangi bir şey konulmamış ve her iki kaptaki toprakta metal
kaşık yardımıyla karıştırılmıştır. Tekrar 60 gün beklenildiğinde odun
külü konulan kaptaki toprağın çatlamadığı, odun külü konulmayan
kaptaki toprağın ise çatladığı bulgulanmıştır. Sonuç olarak
çalışmamızda, odun külünün toprağın çatlamamasına, dolayısıyla da
kuraklığın önlenmesine olumlu yönde katkı sağladığı neticesine
varılmıştır. Ayrıca odun külünün bitki ve ağaç gelişimine katkısı da
yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Bu sebeple özellikle fırınların
ve kış aylarında toplumun büyük kesiminin yakmış olduğu odunların
küllerini geri dönüşüm amacıyla ve kuraklığın etkilerini azaltıcı bir unsur
olarak kullanmak yerinde olacaktır. Sonuç olarak çalışmamızda, odun
külünün toprağın çatlamamasına, dolayısıyla da kuraklığın
önlenmesine olumlu yönde katkı sağladığı neticesine varılmıştır. Ayrıca
odun külünün bitki ve ağaç gelişimine katkısı da yapılan çalışmalar ile
ortaya konulmuştur.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.