BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ OLAN SEVGİ ÇİÇEĞİ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ OLAN SEVGİ ÇİÇEĞİ’NİN
(CENTAUREA TCHİHATCHEFFİİ) GELİŞİMİNE ENGEL
OLAN TOPRAK ASİTLİĞİNİN KONTROLÜ

Öğrenci: ZEYNEP ÇAK
Danışman: DERYA YAHŞİ

Projenin amacı, bir endemik bitki olan ve yaşam alanları Gölbaşı
Mogan Gölü civarında bulunan Centaurea Tchihatchefi’nin (Sevgi
Çiçeği) yaşam alanlarında kullanılmak üzere toprak asitlik seviyesinin
kontrol edilmesini sağlayan bir sistem tasarlamak, bu sistemi
çalıştırarak yüksek pH seviyesine sahip toprak örneğini Sevgi Çiçeği’nin
gelişimine uygun pH seviyesine düşürmek ve nesli tükenme tehlikesi
olan Sevgi Çiçeği’yle ilgili farkındalık oluşturmaktır. Bir sera denemesi
olarak yürütülen çalışmada, yüksek pH seviyesine sahip toprak
numunesine yarı otomatik sulama sistemiyle birlikte üç hafta boyunca
haftada bir doz olmak üzere kükürt uygulaması yapılmıştır. Sonrasında
deney toprağına 12 haftalık kuluçka süresi uygulanmıştır. Kuluçka
boyunca pH seviyesi 7.4 olan suyla toprağın sulanmasına devam
edilmiştir. Var olan literatüre aykırı şekilde kuluçka öncesi pH
seviyesiyle kuluçka sonrası pH seviyesinin aynı olduğu gözlenmiştir. Bu
durumun kullanılan pH ölçerin ölçüm hassasiyetinden
kaynaklanabileceği değerlendirmesi yapılmıştır. Önerilen deney
düzeneği kullanılarak tekrar deneylerin yapılması, çalışmanın
güvenilirliğini artıracaktır. Deney sonucunda, haftalık olarak üç doz
uygulanan kükürtün deney toprağının pH seviyesini 0.8 birim
düşürdüğü görülmüştür.